Se alla

Liberal jobb- och integrationspolitik för att minska utanförskapet

Torsdag 7 september 2023

Sverige har utvecklats till ett land där många upplever otrygghet och saknar hopp inför framtiden. Skjutningar, explosioner och gängkriminalitet drabbar samhället i stort, särskilt i våra utanförskapsområden. Utanförskap kan innebära såväl otrygghet, som arbetslöshet och att inte kunna svenska tillräckligt bra.

Under veckan besökte Johan Pehrson staden Mechelen i Belgien för att lära av deras framgångsrika integrationsarbete. Där har utanförskap och kriminalitet pressats tillbaka med hjälp av både hårda och mjuka tag, eller stålhandske och lovikkavante som Johan Pehrson brukar säga. Utanförskapet har bekämpats med hjälp av både sociala insatser som sommarjobb för unga, men också hårda tag som att polisen punktmarkerar unga gängledare.

Sedan förra hösten har vi liberaler på arbetsmarknadsdepartementet lagt grunden för en ny jobbpolitik, med tydligare fokus på att få långtidsarbetslösa i jobb. Vi arbetar just nu med nya mål för integrationspolitiken med särskilt fokus på svenska språket och omfattande integrationssatsningar, helt i linje med arbetet i Mechelen.

Liberalernas och regeringens nya jobb- och integrationspolitik för att minska utanförskapet vilar på tre ben:

1. Utbildning för att bryta utanförskapet.

En bra utbildning är nyckeln för att ta klivet in på arbetsmarknaden. Svensk skola ska återgå till grunderna med fokus på kunskap och lugn och ro i klassrummet. Regeringen satsar på fler läroböcker, speciallärare och mindre undervisningsgrupper. Även stora satsningar på vuxenutbildning görs, så att fler kan komma i jobb. Vi jobbar även för att införa språkkrav för medborgarskap och en ny obligatorisk kurs i samhällskunskap för alla som kommer till vårt land.

2. Möjligheter och krav för fler i arbete.

Det måste alltid löna sig att ta ett jobb istället för att leva på bidrag. Därför ska vi återupprätta arbetslinjen, bland annat med ett nytt jobbskatteavdrag och omfattande reformer av bidragssystemet, till exempel med bidragstak, krav på heltidsaktivitet om man är arbetsför och uppbär försörjningsstöd samt ökade drivkrafter för nyanlända kvinnor att jobba.

3. Förebyggande insatser mot utanförskapet.

För att förhindra att utanförskapet går i arv ska de barn som lever i utanförskapsområden stöttas, bland annat med satsningar på sociala team i klassrummet. Föräldraansvaret måste stärkas och socialtjänsten få större utrymme att agera för att stötta utsatta familjer och enskilda barn.

Civilsamhället spelar en viktig roll och ska inte uppmuntra till etnisk segregation. I regeringens förslag till höstbudget avskaffas därför statsbidraget till etniska organisationer på 18,9 miljoner kronor. I stället satsar vi på möjligheten att lära sig språket och inleder processen med en kartläggning av barns språkkunskaper. Fler barn ska få bättre förutsättningar att lära sig läsa, skriva och räkna, skriver Johan Pehrson. Läs hela debattartikeln på DN Debatt.

 

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet