Se alla

Europeiskt samarbete är vägen framåt

Torsdag 1 februari 2024

Idag är det fyra år sedan Storbritannien lämnade EU, och därför är det aktuellt att reflektera över innebörden av ett enat Europa.

Varje år som går är ett år av förlorad tillväxt och utveckling för Storbritannien såväl som för den Europeiska Unionen. De löften som utlovades innan utträdet om att det skulle bli bättre utanför EU, infriades aldrig – tvärtom blev Storbritannien både fattigare och svagare. Trots detta vill både partierna längst till höger och till vänster att Sverige ska begå samma misstag och lämna EU – Liberalerna vill det motsatta.

Ett utträde ur EU skulle göra livet svårare för vanliga svenskar. Det skulle slå hårt mot näringslivet och försvaga vårt inflytande i världen, därför menar vi att det inte är särskilt sverigevänligt att träda ur EU. Detta verkar dock inte avskräcka vissa partier, och det var precis såhär det lät i Storbritannien innan utträdet. Att driva på ett utträde ur EU som ett alternativ är inget annat än en återvändsgränd. Det är obegripligt hur partier i Sverige ens överväger att upprepa Storbritanniens misstag. Att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna inte lärt sig av konsekvenserna av ett utträde är obegripligt.

Vi liberaler tror att ett enat Europa har större möjligheter att tackla de svårigheter som vi står inför. Vi har ett pågående krig i Europa, gränsöverskridande brottslighet och en klimatkris att hantera. Sverige varken kan eller bör agera ensamt.

Till skillnad från swexitörer vill Liberalerna fördjupa det europeiska samarbetet. Det vore för Sveriges bästa. Vi ska dra full nytta av EU-medlemskapet och införa euron som valuta. Detta skulle placera Sverige vid vuxenbordet, där vi får vara med och ta viktiga beslut om Sveriges framtid.

Vi får inte glömma att många av de stora utmaningar vi står inför har en global lösning – därför är EU centralt för Sverige, Europa och världens framtid.

Idag på årsdagen av Brexit skriver Johan Pehrson på Aftonbladet debatt om att vi ska undvika Swexit och europaparlamentariker Karin Karlsbro och Liberalernas EU-politiska talesperson skriver på DI debatt om vikten av det europeiska samarbetet.