Se alla

Bekämpa fusk och fel prio ett för Johan Pehrson

Lördag 26 november 2022

Liberalerna har under lördagen enhälligt valt Johan Pehrson till partiledare. I sitt första tal som ordinarie partiledare presenterade han nyheten om att fusk och fel i välfärdssystemen kommer vara en ny topprioritering i rollen som arbetsmarknadsminister.

– Jag har bestämt mig för att vi ska fokusera på att bekämpa välfärdskriminalitet och bidragsfusk. Vi ska spränga den pipeline som går till kriminella bakom datorskärmar och excelark, säger Johan Pehrson.

Felaktiga välfärdsutbetalningar är ett omfattande problem. Studier som myndigheter tidigare gjort visar att det årligen betalas ut mellan 11 och 27 miljarder kronor felaktigt från välfärdssystemen. Dessutom finns det kriminella som utnyttjar välfärdssystemens svaga punkter.

– Fusket urholkar inte bara folks förtroende för välfärdsstaten, bidragsfusket göder även de kriminella gängen. Det är orimligt att pengar som ska gå till våra välfärdstjänster – till LSS, till äldrevården, till det glömda Sverige  – i stället går rätt ner i gängens djupa fickor. Välfärdsstaten som ska hålla ihop vårt land får inte vara en bankomat för kriminella eller separatistiska krafter, säger Pehrson om välfärdsfusket.

Regeringen kommer att arbeta för utökat informationsutbyte mellan myndigheter för att motverka felaktiga utbetalningar.

– Arbetsförmedlingen och andra viktiga myndigheter kommer än mer behöva prioritera uppdraget att stärka sina kontrollmekanismer för att upptäcka fler och mer komplicerade brottsupplägg och fusk. Utbetalningsmyndigheten – som vi arbetar för ska bli verklighet 2024 – blir ett välkommet tillskott i denna kamp, säger Pehrson i en avslutande kommentar.

Se Johan Pehrsons tal från det extra Landsmötet här.