Se alla

Så motverkar vi extrema krafter i utsatta områden

Torsdag 27 maj 2021

Idag presenterar Nyamko Sabuni, Liberalernas partiledare, och Robert Hannah, Liberalernas integrationspolitiska talesperson, I dag presenterar Liberalerna tre konkreta förslag på hur extrema krafter ska motverkas i utsatta områden som del av politiken inom ramen för förortslyftet.

I flera av de mest utsatta bostadsområden tvingas människor förhålla sig till våldsbejakande islamism. Många av resenärerna som sökte sig till terrorns IS värvades av lokala aktivister i just dessa områden. Sverige måste agera kraftfullare när grundläggande fri- och rättigheter trampas på av extremister. Lika lite som vi accepterar förtryck i kristendomens namn, lika lite kan vi acceptera extremister som agerar i islams namn.

Ändå lyckas dessa grupper tillskansa sig skattemedel, värva unga i utsatta områden och skaffa sig inflytande i lokalsamhällen. Det demokratiska samhället måste bjuda motstånd.

  1. STOPPA ICKE-DEMOKRATIERS PÅVERKAN I UTSATTA OMRÅDEN. I dag köper sig extrema och penningstarka regimer makt i Sverige. Bland annat Saudiarabien, Iran, Qatar och Turkiet finansierar moskébyggen och ställer motkrav på att ta kontroll över verksamheten där. Sverige ska inte vara en fristad där icke-demokratiska stater ostört kan sprida extremism. Regeringen bör därför, likt flera andra europeiska länder, lägga fram lagstiftning som kraftigt begränsar möjligheten för icke-demokratiska regimer att finansiera verksamheter i Sverige. En sådan lagstiftning behöver föregås av en noggrann analys av lagarna i andra liberala rättsstater samt förhållandet till grundlagen.
  2. GRANSKA BIDRAGEN BÄTTRE. Säkerhetspolisen varnar för att individer med kopplingar till våldsbejakande extremism är aktiva i organisationer som tar emot offentliga medel. Hur mycket pengar det rör sig om är svårt att bedöma, men det rör sig om många miljoner. Pengarna kan användas till att stötta terrororganisationer, bjuda in radikala föreläsare eller annan odemokratisk verksamhet. Bidragsflödet blir en statlig eller kommunal sponsring av extremism. Det är orimligt att detta tillåts fortgå. Därför måste tillsynen av demokrativillkoret för föreningsbidrag skärpas och bli kraftfullare, inte minst genom oannonserade besök och inspektioner. Inte en enda skattekrona ska gå till extremister.
  3. INFORMERA OM VÅLDSBEJAKANDE ISLAMISMENS BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN. Terrorgruppen IS begick folkmord på yazidier i irakiska Kurdistan. De tog även kvinnor och flickor som sexslavar och avrättade journalister, hjälparbetare och andra på bestialiska sätt. I Afghanistan begås flest terrorattacker i världen, talibanerna är ansvariga för 87 procent av dem. I Mali och Burkina Faso ökar terrorgruppernas våld mot civilbefolkningen.

Läs hela debattartikeln här.