Se alla

Det ska löna sig att arbeta

FLER JOBB, LÄGRE SKATTER OCH MER KUNSKAP I SKOLAN

Genom en högre gräns för när arbetsgivaravgifter behöver börja betalas kan fler enkla jobb växa fram. Vi föreslår, liksom i höstas, att värnskatten avskaffas och att gränsen för statlig skatt höjs. Vi lägger fram ett miljardpaket för mer kunskap och ordning och reda i skolan.

STÄRK FÖRSVARET OCH STÄRK POLISEN

Med växande hot mot Sverige och vår trygghet behöver resurserna till försvaret och polisen öka. Vi avsätter medel för 2 500 fler poliser och en återinförd beredskapspolis på 5 000 personer. De kommande fem åren vill vi avsätta 10 miljarder kronor mer än regeringen till försvaret av Sverige.

FLER BOSTÄDER

Vi upprepar vårt förslag om avskaffad flyttskatt. Därutöver föreslår vi höjda bostadsbidrag till barnfamiljer och höjda bostadstillägg för pensionärer. Vi förbättrar därmed både bostadsmarknadens funktionssätt och de enskilda boendes ekonomiska marginaler. Vi står fast vid att avskaffa byggsubventioner och att införa fri hyressättning i nyproduktion.

VÄRNA SAMHÄLLETS MEST UTSATTA

Regeringen har gett Försäkringskassan i uppdrag att skära i den personliga assistansen. Det accepterar inte vi. För oss är det prioriterat att ge frihet och valmöjligheter till dem som annars skulle sakna det.

ÖVERSKOTT – INTE LÅNEFINANSIERING

Magdalena Andersson har gjort till sitt varumärke att överge principerna för den ekonomiska politiken. Regeringen har ensidigt försökt överge överskottsmålet, slopar nu krona-för-krona-principen och ökar underskotten i en högkonjunktur. En regering som lånar när ekonomin är i uppgång äventyrar framtidens välfärd. Medan regeringen lånefinansierar nya utgiftsökningar presenterar Liberalerna reformer och budgetförstärkningar som sammantaget ger en permanent nettoförstärkning av de offentliga finanserna med närmare tio miljarder kronor. Bland budgetförstärkningarna finns bland annat ökade miljöskatter, besparingar i migrationssystemet och åtstramade transfereringssystem. Dessutom upprepar vi höstens förslag om lägre volymer i arbetsmarknadspolitiken och nej till bostadssubventioner.

Läs hela budgeten här: Liberalernas ekonomiska vårmotion 2016