Se alla

Liberaler i Almedalen

Söndag 4 juli 2021 – onsdag 7 juli 2021

Här finns Almedalens officiella program med mer information samt länkar till evenemangen.

Söndag 4/7

EU:s utrikes- och handelspolitik – vilka är utmaningarna och lösningarna?

Karin Karlsbro

Arrangör: Europaparlamentets kontor i Sverige

16:00 – 16:45

————————————————————————————————

Måndag 5/7

Nyamko Sabuni i TV4 Nyhetsmorgon

07:15

Nyamko Sabuni i SVT Morgonstudion

07:50

Nyamko Sabuni i P1 partiledarintervju

08:00

Hur kan solkraft hjälpa till med att avlasta flaskhalsar i elnätet?

Joar Forssell

Arrangör: Svensk Solenergi

09:00 – 09:45

Ålderism utestänger chefstalanger. Finns det ett bäst-efter- och bäst-före-datum för chefer?

Barbro Westerholm

Arrangör: Ledarna

09:30 – 10:15

Nationell frånvarostatistik – underlagen bakom besluten

Roger Haddad

Arrangör: Skola24

09:30 – 10:30

Hur kan elnätsavgifterna ändras så att kraftproduktionen placeras geografiskt smartare?

Joar Forssell

Arrangör: Svensk Solenergi

10:00 – 10:45

Ideologitriangeln – verktyget som förklarar ideologiernas skillnader och likheter på en minut

Leiph Berggren, Politisk sekreterare (L) Gotland

Arrangör: Liberalerna Gotland

10:00 – 10:45

Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni håller Almedalstal

Nyamko Sabuni

Arrangör: Liberalerna

11:00 – 11:45

Svensk blåsmusik på sluttande plan

Christer Nylander

Arrangör: Nationell samordning av blåsmusiken

12:10 – 12:50

Hur lång är armen till de kommunala museerna?

Christer Nylander

Arrangör: Sveriges Museer/Kommunala museernas chefsnätverk

13:00 – 13:45

På vilket sätt kan vi minska penningtvätt och bedrägerier?

Johan Pehrson

Arrangör: Sparbankernas Riksförbund

13:00 – 13:45

Varför behövs ursprungsgarantier på mikroproducerad solel?

Joar Forssell

Arrangör: Svensk Solenergi

14:00 – 14:45

Malmö vill testa ny modell för samverkan i arbetsmarknadsfrågor mellan stat och kommun

Arman Teimouri

Arrangör: Malmö Stad

Dag: 14:00 – 14:45

Nyamko Sabuni i P4 Extra

14:20

Nyamko Sabuni i Aktuellt i en debatt mot Jimmie Åkesson

21:15

————————————————————————————————

Tisdag 6/7

Malmö vill gå i täten för CCS-utvecklingen. Vad krävs för att detta ska bli möjligt?

Joar Forssell och Simon Chrisander, Kommunalråd, Liberalerna

Arrangör: Malmö Stad

09:00 – 09:45

Kapade bostadsrättsföreningar i Malmö – vad kan göras?

Simon Chrisander, Miljönämndens ordförande & kommunalråd i Malmö, Liberalerna

Arrangör: Malmö Stad

10:00 – 10:45

Folkbildning, för och av vem egentligen?

Christer Nylander

Arrangör: Studieförbundet Vuxenskolan

11:00 – 12:15

Professionalisering av assistansen – ett hot mot självbestämmande och delaktighet?

Bengt Eliasson

Arrangör: Riksföreningen JAG

13:00 – 13:30

Hur fri är konsten? Den kulturpolitiska styrningens påverkan på den konstnärliga friheten

Christer Nylander

Arrangör: Myndigheten för kulturanalys

13:00 – 13:45

Vad är tillgänglighet och vad innebär tillgänglig kommunikation?

Roko Kursar (L), Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande i Malmö Stad

Arrangör: Europea AB /T-Meeting

13:00 – 14:00

Hur ska upphovsrätten moderniseras?

Christer Nylander

Arrangör: KLYS, STIM, SAMI

15:00 – 16:00

————————————————————————————————

Onsdag 7/7

Långsiktigt stöd – utsatt och lämnad

Juno Blom

Arrangör: Riksorganisationen GAPF

09:00 – 10:00

Frivillig dödshjälp – en mänsklig rättighet i livets slutskede

Lina Nordquist och Barbro Westerholm

Arrangör: RTVD (Rätten Till en Värdig Död)

10:00 – 11:30

När får Sverige en ny könstillhörighetslag?

Barbro Westerholm

Arrangör: RFSL, RFSL Ungdom

11:00 – 12:00

Nära vård – långt bort?

Jonas Andersson, Regionpolitiker, Liberalerna, VGR

Arrangör: Svenska Distriktsläkarföreningen

12:30 – 13:30