Se alla

Landsmöte 2015

Fredag 20 november 2015 – söndag 22 november 2015

Stockholm

Direktsändning från Liberalernas landsmöte

https://www.youtube.com/embed/jC-DOgj2F-c?rel=0&showinfo=0
Vartannat år håller Liberalerna landsmöte, som är vårt högsta beslutande organ. Det består av 179 ombud från hela Sverige, som valts att representera sina län, samt ungdomsförbundet och kvinnoförbundet. Landsmötet beslutar om motioner som medlemmar har lämnat in i olika frågor, och tar ställning till andra politiska förslag. På detta landsmötet behandlades till exempel bostadspolitik, jämställdhet, skatter och integration. På söndag beslutade också landsmötet att partiet byter namn från Folkpartiet till Liberalerna.

Webb-TV sändningar från Landsmötet finner du här: Webb-tv från 2015 års Landsmöte

Jan Björklunds öppningstal på Landsmötet 2015

Beslut

Beslut som fattades av Landsmötet hittar du här: Beslut i korthet

Bilder från landsmötesmiddagen

Var du på landsmötesmiddagen och tog bild framför fotoväggen? Här hittar du bilderna!

Handlingar

Framsida-2015
Här kan du ladda ned landsmöteshandlingarna.

Protokoll

Det justerade protokollet från Landsmötet finner du här:
Protokoll Landsmöte 2015

Frågor:

Frågor om handlingarna, kontakta Martin Andreasson, 072 540 35 24

Övriga frågor, kontakta Ulrika Tellander,  08 410 242 17 (SMS 0708 54 90 17).