Se alla

Ge EU verktyg att krossa gängen

Onsdag 8 maj 2024

Ska vi få bukt med gängbrottsligheten i Sverige krävs en kraftfull uppgradering av EU:s brottsbekämpande samarbete. 

Den organiserade brottsligheten känner inga landsgränser. I en intervju med TT presenterar Johan Pehrson och Karin Karlsbro därför fem förslag för att stärka EU:s möjligheter att krossa gängen. 

  1. Skapa en Europa-polis: En polisstyrka med mandat att agera över hela EU för att jaga, utreda och gripa brottslingar.
  2. Inrätta ett europeiskt brottsregister: En centraliserad databas för att spåra brottslingar över gränserna.
  3. Utveckla en europeisk underrättelsetjänst: För att samla in och analysera information om gränsöverskridande brottslighet i realtid.
  4. Ge vittnen skydd i andra EU-länder: Säkra vittnens säkerhet och underlätta för dem att vittna utan rädsla för repressalier genom skydd i andra EU-länder.
  5. Specialåklagare som spårar brottsvinster utanför EU: EU ska placera samordnande åklagare i länder utanför EU där kriminella gömmer brottsvinster, med särskilt uppdrag att beslagta tillgångar.

Läs hela intervjun i Svenska Dagbladet här.