Se alla

Ukraina

Ukrainas sak är vår

Den ryska invasionen av Ukraina är ett vedervärdigt övergrepp mot ett Ukraina vars enda önskan har varit att förbli och fördjupa sin roll som en fri och demokratisk stat i Europa. Kampen för frihet har aldrig varit viktigare. Liberalerna kommer alltid stå upp för ett fritt Europa och mot den ryska regimens maktambitioner. Vi talar ofta om frihet, det är stunder som denna som vi förstår vad det faktiskt innebär. Ukraina behöver nu vårt stöd, inte bara i ord, utan i handling. Vi står med Ukraina.

Det värsta tänkbara utfallet i kriget är om Ukraina tvingas avstå stora landområden under förnedrande former – signalen till världens diktaturer hade då varit att den fria världen inte orkar – eller kan stå upp för den regelbaserade liberala världsordningen, fritt fram för den starke att stjäla från den svage. I Sverige måste vi göra allt vi kan för att Ukraina ska vinna kriget – och Ryssland förlora.

Liberalerna vill:

  • Militärt stöd för en ukrainsk seger
  • Bidra till återuppbyggnaden av Ukraina
  • EU-medlemskap för Ukraina

MILITÄRT STÖD FÖR EN UKRAINSK SEGER

Ukrainas försvarsförmåga är avgörande för krigets utgång. Omvärldens militära stöd måste fortsätta och det svenska militära stödet i form av avancerade vapensystem och ammunition samt utbildning bör intensifieras. EU måste utveckla en flerårig plan för fortsatt militärt stöd till Ukraina. 

BIDRA TILL ÅTERUPPBYGGNADEN AV UKRAINA

Sverige tillsammans med övriga EU ska vara en långsiktig partner i återuppbyggandet av Ukraina. I det arbetet bör det offentliga och näringslivet samarbeta. Frysta ryska tillgångar bör användas i återuppbyggnaden och det kommer ta tid och kan inte vänta tills kriget är över utan måste ske i takt med att landområden befrias och säkras.

EU-MEDLEMSKAP FÖR UKRAINA

Ukraina hör hemma i den europeiska familjen av demokratier, och måste skyddas mot fortsatt rysk aggression även efter att Ryssland förlorat kriget. Liberalerna vill se en färdplan mot EU-medlemskap för Ukraina, där landet stegvis blir en del av EU:s säkerhetspolitiska samarbete och EU:s inre marknad. Ukraina bör så snart som möjligt få observatörsstatus i Europaparlamentet och övriga EU-institutioner. Först när ett land uppfyller samtliga anslutningskrav kan fullvärdigt medlemskap bli aktuellt. Sverige bör även verka för att Ukraina välkomnas till Nato så snart förutsättningarna för medlemskap är uppfyllda. 

Ladda hem som PDF