Se alla

Snus

Behåll svenska undantaget till snus - men skydda unga

Det svenska undantaget för snus ska vara kvar. Det ska gå att köpa snus och även vitt snus i Sverige. Men barn och unga ska skyddas från att bli tobaksberoende, till exempel med åldersgränser och att begränsa marknadsföring. 

För Liberalerna handlar de förebyggande hälsoinsatserna om kunskap och respekt för individens självbestämmande. Det är viktigt att skydda barn och unga från beroendeframkallande produkter med tydlig negativ hälsoeffekt, till exempel tobaksfritt snus som är vanligt bland unga, framför allt bland unga kvinnor.

 

Liberalerna vill:

  • Minska antalet unga som blir beroende av tobak
  • Skydda svenska snusundantaget
  • Vitt snus – bättre att förebygga än att förbjuda

MINSKA ANTALET UNGA SOM BLIR BEROENDE AV TOBAK

Nyrekryteringen ska hållas tillbaka genom information, punktskatter och förbud mot tobaksreklam – även i sociala medier, där unga befinner sig. Att se till att unga undviker att göra tobaksdebut från första början är ett viktigt steg för framtidens folkhälsa. Ett stort ansvar ligger på att åldersgränser noggrant uppehålls, så att barn och unga inte ges tillgång till tobaksvaror.

VITT SNUS – BÄTTRE ATT FÖREBYGGA ÄN ATT FÖRBJUDA

Att snusandet ökar bland unga är ett problem. Även tobaksfritt nikotinsnus (vitt snus) är mycket beroendeframkallande tack vare nikotinet. Liberalerna står bakom en 18-årsgräns vid försäljning och aktivt arbete i skolan för att skydda unga mot beroenden. På EU-nivå vill vi framförallt förstärka det förebyggande arbetet.

SKYDDA SVENSKA SNUSUNDANTAGET

Vi ska skydda det svenska undantaget när det gäller snus och det fortsatt ska vara möjligt att köpa vitt snus i Sverige. Det ska vara upp till varje enskilt medlemsland besluta om försäljning av vitt snus ska vara tillåtet eller inte.

 

Ladda hem som PDF