Se alla

HBTQI

Rätten att älska vem man vill - i hela Europa

I Europa ska det vara en självklarhet att man kan älska vem man vill. Värderingar om demokrati och frihet är grunden i EU-samarbetet och därför måste HBTQI-personers rättigheter fortsätta försvaras och stärkas. 

Flera EU-länder respekterar i dagsläget idag hbtqi-personers rättigheter. I Polen har “hbtqi-fria zoner” införts, Italien underkänner fortfarande hbtqi-personer som föräldrar och Ungern har förbjudit information om homosexualitet för unga. Samkönade par kan inte gå hand i hand på vissa gator i Europa. Det är oacceptabelt.

Liberalerna vill:

 

  • Stärk skyddet för hbtqi-personer 
  • Arbeta aktivt för att införa nytt EU-skydd mot diskriminering
  • Straffa länder som inte respekterar hbtqi-rättigheter

STÄRK SKYDDET FÖR HBTQI-PERSONER

På flera håll i Europa kränks hbtqi-personers rättigheter av regeringar och myndigheter. Liberalerna vill stärka diskrimineringsskyddet på EU-nivå, så att samkönade och andra regnbågsfamiljer erkänns i samtliga medlemsländer, och rätten att flytta inom EU garanteras oavsett hur en familj ser ut. EU ska även arbeta för att stärka skyddet av hbtqi-personer internationellt. 

STARKT EU-SKYDD MOT DISKRIMINERING BEHÖVS

Sedan flera år tillbaka har EU arbetat för att åtgärda diskriminering utanför arbetsmarknaden på grund av ålder, funktionsnedsättning, sexuell läggning och religion. Hittills har inte medlemsländerna lyckats komma överens och därför finns lagstiftning inte på plats. Sverige måste fortsätta driva på för att få på plats ett antidiskrimineringsdirektiv i EU.

STRAFFA LÄNDER SOM INTE RESPEKTERAR HBTQI-RÄTTIGHETER

EU behöver större möjligheter att kunna sätta ner foten gentemot de medlemsländer som inte respekterar mänskliga rättigheter, däribland hbtqi-personers rättigheter. Det måste få kännbara konsekvenser i form av att regionalstöd och andra EU-stöd dras in. EU-kommissionen ska kunna granska hur medlemsländerna lever upp till sina skyldigheter att skydda hbtqi-personer. 

 

Ladda hem som PDF