Se alla

Försvar

Säkerhet bygger vi tillsammans

Trygghet skapas i allianser, inte i allianslöshet. Sveriges säkerhet bygger på stabila samarbeten inom ramen för Nato och EU, att delta i de båda gör Sverige tryggare.

Rysslands fullskaliga invasion av Ukraina har kastat Europa in i den värsta säkerhetspolitiska krisen sedan andra världskriget. Nato ansvarar för det kollektiva försvaret av Europa, men EU behöver under de kommande åren som komplement bygga upp en trovärdig, gemensam försvarspolitik. Som ett led i att stärka den europeiska delen av Nato vill Liberalerna bygga en europeisk försvarsunion, där alla Nato-länder i EU och andra medlemsländer som vill, deltar. 

Liberalerna vill:

  • Bygg en europeisk försvarsunion
  • Gemensam EU-politik för vapenexport
  • Ett gemensamt cyberförsvar
  • Gör Esrange till Europas rymdcentrum

BYGG EN EUROPEISK FÖRSVARSUNION

Sverige ska vara en pådrivande kraft för ett närmare EU-samarbete i relevanta säkerhets- och försvarspolitiska frågor. Liberalerna vill att EU bygger en försvarsunion, där huvuduppgiften är att kraftigt växla upp produktionen av försvarsmateriel både för att kunna förse Ukraina med vapen och ammunition, och för att kunna stärka de europeiska ländernas egna försvarskapaciteteter. En annan uppgift är gemensamma EU-upphandlingar av försvarsmateriel och utveckling av en gemensam politik för vapenexport. En särskild EU-kommissionär för försvarsfrågor ska tillsättas med ansvar för att utveckla försvarsunionen.

GEMENSAMT CYBERFÖRSVAR

EU spelar en central roll i att skydda våra digitala samhällen mot cyberattacker, informationskrigföring och desinformation. Liberalerna vill att EU samordnar försvaret mot attacker som drabbar flera medlemsländer samtidigt och samarbetar kring utbildning om cybersäkerhet. Vi vill se en EU-strategi kring hanteringen av hot kopplade till AI, nano och blockchain, och på sikt ett gemensamt cyberförsvar.

GÖR ESRANGE TILL EUROPAS RYMDCENTRUM

Ett modernt totalförsvar måste inkludera rymden. Sveriges utvecklingsarbete av rymdförmågor görs bäst tillsammans med andra. Genom att göra rymdbasen Esrange i Kiruna till ett europeiskt rymdcentrum kan vi stärka rymdinfrastruktur tillsammans, med exempelvis kommunikationssatelliter som möjliggör robust kommunikation och sensorssatelliter som skapar överblick.

 

Ladda hem som PDF