Se alla

Försvar

I en orolig omvärld där krig och konflikter hotar Europas närhet behövs ett mer omfattande försvarssamarbete mellan Sverige och EU. Bara tillsammans med andra kan vi försvara friheten i Europa.

Liberalerna vill:

  • Mer samarbete
  • Sverige bör gå med i European Intervention Initiative
  • Sverige med i PESCO:s cyberförsvar
  • Effektiva åtgärder mot informationskrigföring
  • EU måste öka sin försvarsförmåga
  • Utöka den europeiska försvarsfonden
Utvidga det europeiska samarbetet

PESCO (det permanenta strukturerade försvarssamarbetet) är ett viktigt steg för att stärka det militära samarbetet inom EU. Sverige ska i högre grad delta i PESCO, inte som idag inom bara 4 av 34 program. Vi anser även att Sverige ska ta ett ansvar och driva för nya program inom försvarssamarbete. PESCO är ett komplement till NATO och ska inte ersätta denna centrala organisation för Europas säkerhet.

Sverige ska gå med i European Intervention Initiative

Europa behöver ta större ansvar vid kriser och hot i, eller nära, vår del av världen. EU:s civila och militära fredsoperationer bör därför utökas. European Intervention Initiative är skapat för att snabbt kunna sätta in trupper eller på annat sätt möta kriser som hotar den europeiska säkerheten. Sverige bör inte stå utanför detta utan omedelbart erbjuda sig att delta i EI2 med militära trupper. EI2 bör inkorporeras i EU:s försvarssamarbete PESCO.

Sverige med i PESCO:s cyberförsvar

Sverige bör ta en mer aktiv roll i både EU och PESCO för ökat samarbete, inte minst när det gäller digitala hot. Sverige måste, i likhet med Finland, ansluta sig till PESCO:s cyberförsvarsprogram. När EU utökar PESCO inom försvar och civilförsvar ska Sverige vara en aktiv medlem. EU:s solidaritetsklausul ska även omfatta cyber- och påverkansattacker för att ytterligare stärka medlemsländernas försvar mot yttre hot i den digitala miljön.

Fler och effektivare åtgärder mot informationskrigföring

För att motverka framför allt rysk propaganda och desinformation behöver EU kunna genomföra analys och ta fram effektiva motåtgärder. Resurserna till Stratcom inom EU:s utrikestjänst bör flyttas till en befintlig eller ny EU-myndighet, och dess budget flerdubblas för att enheten ska kunna arbeta effektivt.

Ökad försvarsförmåga inom EU

EU ska verka för att medlemsländerna ökar sina nationella kapaciteter och att samarbetet mellan medlemsländernas försvar ökar.

Utöka den europeiska försvarsfonden

Den planerade Europeiska försvarsfonden kommer att effektivisera medlemsländernas inköp och ägande av dyr försvarsutrustning och bidrar således till ett mer effektivt försvar av våra gränser och intressen. Denna fond bör, när den är fullbordad och uppvisat handlingskraft, utökas så att allt mer försvarsmateriel kan upphandlas och utvecklas gemensamt.

Ladda hem som PDF