Se alla

EPA & ELV

EPA-traktorer och historiska fordon (ELV)

Gemensamma körkortsregler i EU ökar trafiksäkerheten. Det måste kombineras med ungas behov av mobilitet i Sverige. Reglerna om uttjänta fordon (ELV-direktivet) syftar till att minska miljöpåverkan från fordonsindustrin. Det får dock inte innebära att äganderätten urholkas och att regelbördan ökar. Fordon av historiskt värde ska inte omfattas av direktivet.

Dåligt utbildade förare hotar trafiksäkerheten. Idag har du rätt att använda ditt körkort i alla EU-länder, men ingen vet hur mycket du övningskört och hur bra du kör. Unga, särskilt i mindre orter, är oroliga för att deras största hobby, bilar och motorer, försvåras och att möjligheten att röra sig fritt och att renovera och underhålla gamla fordon försvinner.

Liberalerna vill:

  • EU ska ha gemensamma körkortsregler för ökad trafiksäkerhet
  • Ungas mobilitet ska värnas och utgår från svenska förhållanden
  • EU-reglerna om ELV ska inte tillämpas på fordon av historiskt intresse
  • Äganderätten ska värnas och regelbördan får inte öka

ÖKAD TRAFIKSÄKERHET I HELA EU

EU:s körkortsdirektiv som kom 1980 har varit en stor framgång för att reglerna kring körkort i Europa ska bli mer lika, men har under lång tid varit i behov av översyn och genom de nya reglerna kommer hela EU att få samma förenklade regler och trafiksäkerhet. Gemensamma körkortsregler har ökat den fria rörligheten och trafiksäkerheten i EU förbättrats markant.

UNGAS BEHOV AV MOBILITET SKA VÄRNAS

Ungas behov av mobilitet ska tas tillvara på ett sätt som är förenligt med förhållandena i Sverige. Vi är angelägna om att intressena värnas för EPA-traktorer och mopedbilar då det för många ungdomar, särskilt i mindre orter, är ett stort fritidsintresse och ger social gemenskap.

FORDON AV HISTORISKT INTRESSE SKA INTE OMFATTAS 

Vi anser att EU-förordningen om uttjänta fordon (ELV) inte ska tillämpas på fordon av historiskt intresse. Definitionen från 2014 ska revideras och förtydligas. Då blir det en klar skillnad mellan begagnade fordon av historiskt värde och begagnade fordon som är uttjänta och bör skrotas.

INGET KRÅNGEL OCH ÄGANDERÄTTEN SKA VÄRNAS

Vår uppfattning är att EU-förordningen och dess tillämpning i Sverige ska utformas så att den inte ökar regelbördan. Samtidigt som det är viktigt att minska miljöförstöringen värnar vi äganderätten och det ska vara ägaren som beslutar när produkten är uttjänt och ska återvinnas. 

Ladda hem som PDF