Se alla

Barns rättigheter

Barns rätt till en trygg uppväxt

Varje barn har rätt till en trygg barndom för att kunna bli precis den de vill vara. Olika barn har olika behov och förutsättningar men alla har samma fri- och rättigheter. Det vill vi värna om. EU behöver göra mer för att säkerställa att alla barn som växer upp i unionen får uppleva trygghet och frihet. 

Idag finns det fortfarande fyra EU-länder som inte förbjudit barnaga. Samtidigt förekommer olika typer av våld och övergrepp mot barn runt om i Europa. Sociala medier och skärmarnas påverkan på barn har försämrat barns välmående och ökat den psykiska ohälsan.

Liberalerna vill:

  • Totalförbud mot barnaga och hedersförtryck
  • Bekämpa människohandel med barn
  • Begränsa barns skärmtid

TOTALFÖRBUD MOT BARNAGA OCH HEDERSFÖRTRYCK

Europas barn ska skyddas mot alla typer av våld och övergrepp, och därför ska totalförbud mot uppfostringsvåld, barnaga och hedersförtryck införas i hela EU. Det borde även införas som en grundläggande rättighet i EU:s rättighetsstadga. Samarbetet mellan polismyndigheterna i Schengenområdet måste stärkas för att förhindra att barn förs ut ur EU mot sin vilja.

BEKÄMPA MÄNNISKOHANDEL MED BARN

I dagsläget finns flera tusen olika nätverk av organiserad brottslighet som är aktiva i EU, däribland är människohandel med barn för sexuella ändamål förekommande. Det är oacceptabelt. EU måste utöka sitt arbete för att bekämpa dessa nätverk, genom att skapa varningssystem och samarbeta med myndigheter i de länder där barnen utsätts för övergrepp. För att offer för människohandel ska våga ge sig tillkänna och vittna bör det finnas möjlighet för dem att få uppehållstillstånd i EU. Liberalerna vill utveckla Europol till en operativ europeisk polisstyrka som kan bedriva förundersökningar och utreda exempelvis människohandel och barnpornografibrott där flera länder är inblandade.

BEGRÄNSA BARNS SKÄRMTID

Föräldrarna måste få återta kontrollen från techjättarna så att barn och ungas problematiska skärmtid på sociala medier kan minskas. Liberalerna vill därför att EU klassar sociala medier för barn som en skadlig produkt – med inspiration från hur EU behandlar tobaksbolagen. EU-kommissionen bör ta initiativ till lagstiftning så att föräldragodkännande krävs för barns konton på sociala medier, och för att nattlås ska gälla på sociala medier för barn om en förälder inte anger annat.

 

Ladda hem som PDF