Se alla

Du som skänker pengar

Om du ger gåvor överstigande ett halvt prisbasbelopp är vi enligt lag skyldiga att redovisa din identitet. Därför registrerar vi alltid personnummer i samband med gåvor. För medlemmar registreras gåvor tillsammans med övriga personuppgifter i medlemsregistret.