Se alla

Du som är medlem

När du går med i Liberalerna, godkänner du att dina uppgifter lagras i medlemsregistret. Ändamålet med databehandlingen är att uppfylla stadgarna som säger att ”Liberalernas uppgift är att samla personer med liberal samhällsåskådning till gemensamt arbete och uppträdande.” Det vi sparar för varje medlem är:

 • Namn
 • Personnummer
 • Bostadsadress
 • E-post
 • Telefonnummer
 • Betalda medlemsavgifter
 • Förtroendeuppdrag, politiska uppdrag samt om du är anställd inom L
 • Prenumeration på nyhetsbrev
 • Gåvor och fast bidragsgivande

Liberalernas medlemsregister hanteras enligt dataskyddsförordningen GDPR, tidigare personuppgiftslagen (PUL). Som politiskt parti har vi ett extra stort ansvar för våra medlemmars integritet och i förlängningen valhemlighet. Det innebär bland annat:

 • Hög fysisk och digital säkerhet för att ingen obehörig ska kunna komma åt medlemsregistret.
 • Liberalerna säljer inte uppgifter ur medlemsregistret till tredje part.

Liberalernas organisation är indelad i tre led. Riksorganisation, förbund och lokalavdelning. De som kan få tillgång till personuppgifter är ordförande, kassör och i förekommande fall personal på respektive nivå. Tillgång till medlemsregistret ges efter särskild prövning. Registertillgången begränsas till medlemmar inom det aktuella geografiska området.

 

Dina rättigheter som medlem

Dina rättigheter som medlem

Du som är medlem kan alltid kontrollera och ändra dina uppgifter via minsida.liberalerna.se. För hjälp med inloggning, kontakta [email protected]. Till denna adress vänder du dig också om du vill begära utträde ur Liberalerna. Då kommer dina uppgifter att rensas ur systemet utan onödigt dröjsmål.

Personuppgiftsansvarig på Liberalerna nås via [email protected]

Anser du att vi brister i behandlingen av dina personuppgifter, har du alltid rätt att vända dig till Datainspektionen.