Se alla

Persson: Vi utesluter inte att dubbla åtgärderna

Onsdag 15 april 2020

Årets vårbudget kommer i en ny tid i landets historia. Nationen står inför utmaningar som för ett år sedan kändes helt orimliga. Liberalerna tillsammans med Centerpartiet och regeringen har tagit ansvar sedan krisens början. Tillsammans har man arbetat fram en effektiv korttidspermittering, kraftigt nedsatt arbetsgivaravgifter och staten har tagit sjuklöneansvar. Allt detta är bra åtgärder, men politiken behöver göra mer.

Sverige behöver göra allt i sin makt för att undvika att arbetslösheten skjuter i höjden. Om inte mer görs, riskerar vi att hamna i en negativ ekonomisk spiral. Denna negativa ekonomiska spiral skulle kunna leda till att de allra mest utsatta i samhället blir än mer utsatta. Om 700 000 människor skulle hamna i arbetslöshet, vilket de mest negativa ekonomiska framtidssiarna förutspår, skulle klyftorna öka och segregationen bli oroväckande mycket större.

Liberalerna vill göra allt i sin makt för att undvika att denna situation uppstår. Därför föreslår liberalerna följande förändringar:

  • Inför omsättningsstöd för företag likt både Norge och Danmark gjort.
  • Bistå små och växande svenska bolag med riskkapital.
  • Tillstå stora bolag en möjlighet till kreditgarantier.

– Vi utesluter inte åtgärder som motsvarar det dubbla i förhållande till det vi redan gjort, säger Mats Persson (L) ekonomisk-politisk talesperson.