Se alla

Nytt krispaket på 22 miljarder till Sveriges kommuner och regioner 

Torsdag 2 april 2020

Liberalerna, Centerpartiet och regeringspartierna fortsätter arbetet för att säkra Sveriges ekonomi under rådande pandemi. I detta femte krispaket får landets kommuner och regioner ett tillskott på totalt 22 miljarder kronor. Förstärkningen görs genom både ökade generella statsbidrag och en ökning av beloppet som ska täcka merkostnader inom skola, hälso- och sjukvård samt omsorg. Sveriges kommuner och regioner ska med detta tillskott kunna se till att så få som möjligt hamnar i kläm i pandemins ekonomiska kölvatten.

Ökade generella statsbidrag i år och kommande år

Under 2020 föreslås Sveriges kommuner och regioner få ett tillskott på 20 miljarder kronor i generella statsbidrag, jämfört med de 5 miljarder kronor som samarbetspartierna presenterade i januari. Det nya tillskottet på 15 miljarder kronor görs för att stärka kommunsektorns förmåga att upprätthålla samhällsviktiga funktioner som vård, skola och omsorg samt kollektivtrafik.

Av den sammanlagda ökningen på 20 miljarder kronor är 12,5 miljarder permanenta tillskott och kommer vara pengar som kommer kommuner och regioner till del även kommande år.

Utökade medel för att kompensera kommuner och regioner för extraordinära kostnader

Riksdagen har antagit ett förslag från regeringen som innebär att kommuner och regioner kompenseras för merkostnader till följd av cornavirusets utbrott. Liberalerna, Centerpartiet och regeringspartierna föreslår nu ytterligare 2 miljarder kronor till detta ändamål, vilket gör att torsdagens krispaket landar på totalt 22 miljarder till Sveriges kommuner och regioner. Det är framförallt ett stort behov av skyddsutrustning och intensivvårdsplatser som väntas medföra högre kostnader för sjukvården och omsorgen.

Mer flexibla regler för den så kallade kömiljarden

Det rådande läget har gjort det nödvändigt att förändra det system som avgör vilka regioner som kan ta emot den så kallade kömiljarden. Numera kommer även de regioner som inte tidigare uppfyllde de prestationskrav som satts upp, ändå kunna ta del av de ca två miljarderna som kömiljarden innefattar.

Övriga åtgärder i vårändringsbudgeten

Krisinformationsnumret 113 13 har under coronakrisen fått ta emot en mycket större mängd samtal än vad som vanligtvis förväntas. Detta har medfört högre kostnader i form av bemanning. På grund av denna ökning har det också beslutats att ytterligare 15 miljoner för att finansiera den ökning i kostnader som pandemin orsakat.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan Liberalerna, Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet.