Se alla

Arman Teimouri (L): Vi säkrar svensk flyginfrastruktur och SAS

Måndag 15 juni 2020

Efter en överenskommelse mellan Liberalerna, Centerpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet lägger regeringen idag fram förslag om om kapitaltillskott till statliga Swedavia på 3150 miljoner kronor, samt ett förslag om att kunna delta i en rekapitalisering av SAS om högst 5 miljarder kronor.

– Med dagens besked säkrar vi det svenska flyget. Det är oerhört viktigt för Sverige att vi säkrar ett flygplatsnät med god nationell och internationell tillgänglighet. Svenskt flyg är viktigt för näringslivet och i vårt avlånga land ska flyget även fortsättningsvis stå starkt, säger Liberalernas näringspolitiska talesperson Arman Teimouri

Kapitaltillskottet till SAS innebar att riksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 för statens räkning och med ett belopp om högst 5 miljarder kronor förvärva aktier eller andelar eller vidta andra liknande åtgärder som syftar till att rekapitalisera SAS och inom denna ram öka statens röst‐ och ägarandel i SAS.

– SAS är ett mycket viktigt bolag för svensk export och besöksnäring. Som delägare har staten ett ansvar, men även andra intressenter som långivare, leverantörer och fackliga organisationer måste bidra för att SAS ska bli långsiktigt lönsamt, säger Arman Teimouri