9 september 2020

43 miljoner till folkräkning i utsatta områden

Skatteverket uppskattar att 195 000 personer är skrivna på felaktiga adresser i Sverige. Det här utnyttjas av kriminella i utsatta områden och för felaktiga utbetalningar. Felaktig folkbokföring skapar problem för samhället på flera sätt och utnyttjas även för otillåten handel med hyreskontrakt, men också för handel med adressuppgifter. I dag presenterar Liberalernas bostadspolitiska talesperson Robert…

9 september 2020

Att satsa på läsning är att satsa på framtiden

Läsning och läsförmåga är av stor betydelse, både för samhället som helhet och för den enskilde individen. Liberalernas partiledare Nyamko Sabuni och partiets kulturpolitiska talesperson Christer Nylander presenterade därför idag ett läspaket i tre delar för att stärka samhällets insatser och för att samla samhällets aktörer i en kraftsamling för att stärka ungas läsförmåga. Genomförande…

7 september 2020

Nytt tillskott till kommuner och regioner

Idag presenterades ett tillskott på tio nya välfärdsmiljarder till kommuner och regioner för att stärka sjukvård och äldreomsorg. Medarbetare inom förskola, skola, äldreomsorg, LSS och vården är de som burit tyngsta ansvaret för att upprätthålla fungerande samhällskritiska verksamheter och det nya tillskottet stärker förutsättningarna för kommuner och regioner att utveckla välfärdens verksamheter. Utöver detta får…

4 september 2020

Förlängt omställningsstöd till företag

Liberalerna och Nyamko Sabuni presenterade idag att omställningsstödet för företag som drabbats hårt av coronakrisen förlängs. Företag med stort omsättningstapp på grund av coronarestriktioner kan söka stöd under ytterligare tre månader. Med en kostnad på 9 miljarder prioriterar vi så att företag kan klara sig under krisen. Företagen är jobbskaparna i samhället och grunden för…

1 september 2020

Liberalerna anser att högskoleprovet ska genomföras hösten 2020 för förstagångsskrivare

Liberalerna har drivit på regeringen, först i utbildningsutskottet och sedan i budgetförhandlingar för att högskoleprovet ska genomföras i höst. Vi har drivit på för att ändra förordningen så att förstagångsskrivare ges möjlighet att skriva högskoleprovet, och för att extra pengar tillskjuts i en extra ändringsbudget. Detta för att kunna genomföra provet i höst. Myndigheterna har…

26 augusti 2020

Forskningspolitik för framtiden

Liberalerna presenterar idag vårt förslag till en nystart för forskningspolitiken. För att återstarta Sverige kräver vi högre ambitionsnivåer för forskningspolitiken med fokus på kvalitet. Nystarten behövs både för att ge svensk forskning chansen att uppfinna verktygen vi behöver för att hantera mänsklighetens stora utmaningar – som klimatkris, antibiotikaresistens och risken för nya pandemier – men…

20 augusti 2020

Liberalernas Europaparlamentariker Karin Karlsbro söker politiskt sakkunnig

Liberalernas kansli i Bryssel söker just nu en politiskt sakkunnig till vår Europaparlamentariker Karin Karlsbro med tillträde snarast. Brinner du för liberal politik, har erfarenhet av politiskt arbete och vill vara med och fördjupa Europasamarbetet är du den vi söker. Tjänsten omfattar alla de områden Karin Karlsbro arbetar med i parlamentet, handels- och miljöpolitik samt…

17 augusti 2020

Återstarta Sverige med reformer för jobb, integration, skola och klimat

Höstens budgetförhandlingar är avgörande för återstarten av Sverige. Liberalerna kommer att kräva att politiken fokuserar på att återstarta Sverige genom reformer, skattesänkningar och satsningar på integration och skola, klimat och forskning och för en återstart av Sverige med fler jobb i växande företag. Arbetslinjen måste hållas. Liberalernas prioriterar därför tre områden: Integration och skola- Vi…

17 augusti 2020

8 miljarder i satsningar för moderna företag

Företagen kommer vara nyckeln till den ekonomiska återhämtningen i Sverige i coronakrisens spår. Att satsa på företagen är att värna om arbetstillfällen och välfärden. Därför föreslår Liberalerna ett kraftfullt företagspaket med sänkt bolagsskatt i höstens budget. Liberalerna föreslår därför att: Sänk bolagsskatten- Sverige måste ha internationellt konkurrenskraftiga bolagsskatter. Bolagsskatten påverkar företagens vilja att investera och…

16 augusti 2020

Liberalernas prioriteringar för kultur, idrott och civilsamhälle

Såväl kultur- som idrottsområdet har det fortsatt tufft. Även med nya riktlinjer för sammankomster kommer det sannolikt att innebära en fortsatt situation med mindre publikintäkter. Det kommer att ta tid för stora delar av sektorerna att återkomma till verksamhet i samma omfattning som innan pandemin. Liberalernas budgetprioriteringar är: Stimulansbidrag för att nå nya grupper- Behovet fanns redan tidigare. Men…

16 augusti 2020

LSS- en frihetsfråga

LSS och den personliga assistansen är helt grundläggande frihetsfrågor för Liberalerna som parti. För oss har det alltid varit viktigt att öka friheten mest för dem som har allra minst. Men rätten till personlig assistans har steg för steg urholkats, både genom lagskärpningar och genom allt hårdare rättspraxis. Sedan 2015 har antalet personer som får assistans minskat kraftigt. Liberalerna kommer…

13 augusti 2020

Återstart för svensk skola

I dag höll Nyamko Sabuni sitt sommartal där hon presenterade hur vi kan återstarta Sverige. En viktig del är att alla får med sig en bra skolgång som ger unga möjligheter att förverkliga sina drömmar. Men under pandemin har många elever halkat efter i skolgången, och det slår hårdast mot de som redan tidigare hade det svårast. I återstarten av Sverige behöver…
1 2 3 4 70