21 juni 2018

Swexit förödande för miljön

    ”EU ÄR EN stor korruptionshärva där ingen har kontroll på någonting”, sade Jimmy Åkesson i Ekot den 18 juni och kräver att Sverige ska folkomrösta om EU under nästa mandatperiod. Att SD driver på för ett ”Swexit” är sanslöst. Men inte oväntat. SD avskyr både internationellt samarbete, frihet och integration. Partiet representerar den…

20 juni 2018

S har ansvar för polisbristen

Antalet områdespoliser som finns på papperet överensstämmer heller inte med hur många områdespoliser som finns i verkligheten, bland annat arbetar många med andra uppgifter. Vi bedömer att Stockholm saknar ungefär en tredjedel av de områdespoliser som behövs. Socialdemokraterna, som har haft ansvar för polisen i fyra år, vill få väljarna att tro att en röst…

19 juni 2018

Stoppa trycksåren

Smärtsamma sår är en plåga för den drabbade patienten – men också ett stort problem för hälso- och sjukvården. Svårläkta sår medför stora kostnader för behandling. Kunskapen finns om hur vi förebygger trycksår – det är hög tid att befria patienterna från detta lidande. Det är oacceptabelt att trycksår utgör ett så stort vårdskadeproblem eftersom…

18 juni 2018

Ny rapport mot hedersförtryck

  Att bryta det hedersrelaterade förtrycket är en av vår tids största frihetsfrågor. Liberalerna presenterar idag en rapport mot hedersförtryck. -Det handlar om att alla, oavsett kön och oavsett familjebakgrund, ska kunna få del av rätten att bestämma över sina egen framtid, säger Jan Björklund Liberalernas partiledare när rapporten presenterades. Det handlar om saker som…

12 juni 2018

Persson (L): Stoppa TV4-köpet eller sälj Telia!

Idag har media rapporterat om att regeringen inte tänker agera mot att Telia planerar att köpa TV4. Mats Persson, ekonomisk-politisk talesperson, menar att med affären i hamn skulle det i praktiken innebära att staten skulle äga både SVT och TV4, landets största tv-kanaler. – Regeringen skulle kunna stoppa affären på bolagsstämman, men det rimligaste vore…

10 juni 2018

Tal av Jan Björklund i Järva den 10 juni 2018

Det talade ordet gäller.   Ängslighet. Ängslighet inför framtiden. Det har hittills dominerat den här valrörelsen. Det är ett race to the bottom där det tävlas om vem som kan övertrumfa vem i att måla upp en mörk bild av Sverige och komma med det ena mer extrema förslaget efter det andra. Varken värderingar eller…

9 juni 2018

Per Ahlmark har lämnat oss

Jan Björklunds ord i samband med att Per Ahlmark lämnat oss: ”Det är med sorg jag tagit emot beskedet att Per Ahlmark lämnat oss. Mina tankar går till familjen. Per Ahlmark var en principfast ideolog och skarp debattör. Både som politiker och författare tog han kamp mot ofrihet och förtryck var det än förekom. Han…

7 juni 2018

KU kritiserar assistans-hantering

  Konstitutionsutskottet kritiserar regeringen för formuleringar i ett regleringsbrev till Försäkringskassan, där myndigheten uppmanades bidra till att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. Tina Acketoft liberal ledamot i KU säger: – Även om det inte var avsikten från regeringens sida och inte heller en rättskälla när myndigheterna ska fatta beslut går det inte att utesluta att…

7 juni 2018

Så låter det när bilar brinner

  ORTEN, TRAKTEN, BETONGEN, blocken, förorten. Kärt barn har många namn. För snart sex år sedan flyttade jag från Södermalm till Tensta utanför Stockholm. Jag fick ett hyreskontrakt och i vår stad tackar en aldrig nej till det. Så skriver Joar Forsell ordförande i LUF. Jag var nervös och hade förutfattade idéer om hur orten…

5 juni 2018

Orimlig migrationspolitik

Svensk migrationspolitik är just nu allt annat än rimlig. Regeringen vill att personer utan asylskäl ska få stanna, men nonchalerar samtidigt att personer med arbetstillstånd som jobbar och betalar skatt utvisas på grund av bagatellartade misstag. Dagens röriga situation med tuffa tag mot vissa men undantag för andra är orättvis och ohållbar. Sverige ska ha…

4 juni 2018

Toppbetyg för Liberalernas miljöpolitik

Liberalerna hamnar i topp när Naturskyddsföreningen rankar partiernas miljöpolitik. Vi vill till exempel ha en förstärkt miljöbalk, utökat och förstärkt skydd i marina områden, se ett förbud mot prospektering och utvinning av mineraler i skyddade områden och öka skyddet för skog. I SVTs Agenda igår debatterade Jan Björklund mot Vänsterns Jonas Sjöstedt om miljöpolitik. Se debatten och läs mer…
1 2 3 4 50