18 november 2017

Beslut i korthet – Jobb och arbetsmarknad

Modernisera LAS Dagens turordningsregler bidrar till att unga och nya på arbetsmarknaden har en utsatt ställning. Liberalerna vill reformera LAS och avskaffa dagens turordningsregler till förmån för ett system som bygger på kompetens. För att underlätta för små företag att växa och våga anställa, vill Liberalerna utöka undantaget från LAS till att gälla företag med upp…

18 november 2017

Beslut i korthet – politik för årsrika

Rätt till vård- och omsorgsboende Liberalerna vill att alla som fyllt 85 ska ha rätt till plats i vård- och omsorgsboende. Samhället måste kunna tillgodose behoven hos årsrika som behöver tillgång till vård och omsorg dygnet runt. Möjlighet att bo kvar hemma För de som bara behöver service kan hemtjänst på sikt helt ersättas av…

18 november 2017

Beslut i korthet – ekonomi

Sänkt skatt på arbete Liberalerna vill ha en omfattande skattereform, där kraftigt sänkta skatter på arbete växlas mot höjda konsumtionsskatter och miljöskatter. Höj åldersgränsen för rätten att stanna i arbete Så många äldre som möjligt ska kunna arbeta kvar så länge de vill och förmår. Därför vill Liberalerna höja åldersgränsen för rätten att stanna i…

18 november 2017

Jan Björklunds landsmötestal

Läs hela talet här. Jan Björklunds tog avstamp i dagsdebatten i sitt tal på Liberalernas landsmöte . – I sektor efter sektor i samhället är berättelserna i Metoo-kampanjen desamma. Omfattningen är häpnadsväckande. Jag blir både bedrövad och illa berörd av det vi nu tar del av. Vi måste alla ta detta på största allvar. Vi har…

18 november 2017

Beslut i korthet – trafik

Färjeförbindelsen till Gotland viktig del av infrastrukturen Färjetrafiken till och från Gotland ska likställas med vägar och järnvägar, och ingå i den nationella infrastrukturen. Övergivna bilar Övergivna bilar är en fara för både trafiksäkerhet och miljö. Lagstiftningen måste stärkas för att myndigheter enklare ska kunna frakta bort dessa bilar, på ägarens bekostnad. Säkrare vintertrafik Liberalerna…

18 november 2017

6 nyvalda i kvinnodominerad partistyrelse

På lördagsmorgonen valdes Liberalernas nya partistyrelse av landsmötet. Av de nya ledamöterna är fem kvinnor, och en man. Det innebär att partistyrelsen består av ca 60% kvinnor och 40% män.  Valberedningen har i sitt sökande velat kombinera politisk och professionell kompetens som tillför partistyrelsen kunskap och perspektiv i skilda samhällsfrågor. Man har också strävat efter geografisk spridning, etnisk…

17 november 2017

Beslut i korthet – skola

Mer tid i skolan Liberalerna vill se en tioårig grundskola. Skolstart ska normalt ske vid sex års ålder, och förskoleklassen bör slopas. Förlorad undervisning måste snabbt tas igen. För elever som skolkat mycket eller blivit avstängda ska rektor kunna fatta beslut om skolplikt utanför skoltid och under lov. Kunskap Kärnämnen som svenska och matematik måste…

17 november 2017

Christer Nylander ny vice ordförande

Liberalernas landsmöte valde på fredagen om Helene Odenjung till förste vice ordförande. Helene är kommunalråd i Göteborg sedan valet 2002 och förste vice partiordförande i Liberalerna sedan 2010. Christer Nylander valdes till andre vice ordförande i Liberalerna. Christer är riksdagsledamot för Skåne läns norra och östra valkrets sedan 2002 och Liberalernas gruppledare i riksdagen sedan 2016.

17 november 2017

Beslut i korthet – allmänpolitik

Allmänpolitik och liberal ideologi Liberalernas landsmöte diskuterade på fredagseftermiddagen allmänpolitik och regeringsfrågan. Landsmötet slog fast att Liberalerna går till val för att i första hand vinna majoritet för en Alliansregering. Liberalerna är ett självständigt parti som vill samarbeta i Alliansen Liberalerna går till val som ett självständigt parti, liksom alla andra partier gör. Vi har…

17 november 2017

Beslut i korthet – funktionshinderfrågor

Liberalerna vill värna och bygga ut LSS Liberalerna vill bredda LSS, lagen om stöd och service åt vissa funktionshindrade. På sikt vill Liberalerna slopa den övre åldersgränsen för att kunna få assistans beviljad. Avskaffa omprövningarna Liberalernas landsmöte vill också att den schablonmässiga tvåårsomprövningen ska slopas. De återkommande omprövningarna skapar stor oro och upplevs som integritetskränkande.…

17 november 2017

Jan Björklund omvald

Jan Björklund blev idag omvald till partiledare för Liberalerna. ”Jag är glad, tacksam och ödmjuk inför uppdraget”, sade Jan Björklund när han tackade landsmötet för förtroendet efter den enhälliga omröstningen. ”Idén om konkurrensutsättning är liberal”, fortsatte Jan Björklund. ”Birgitta Ohlssons utmaning har fått mig att bli bättre. Jag har fått tänka till på hur jag…
1 2 3 4 43