Se alla

Bra att veta om ditt medlemsskap

Medlemsavgiften gäller för det innevarande kalenderåret. Om du blir medlem efter 1 september behöver du inte betala medlemsavgift för det kommande året.

Liberalerna är en demokratiskt uppbyggd medlemsorganisation, med beslutande organ på olika nivåer: Lokalavdelning, Kommunförening, Förbund och Riksorganisation.

Normalt blir du medlem i en kommunförening eller lokalavdelning, och är då röstberättigad t ex i provval och på medlemsmöten. Du kan också välja att bli medlem direkt i ett förbund eller riksorganisationen, men då kommer du inte att vara röstberättigad i den kommunförening där du bor.

Som medlem får du tillgång till  Liberalernas medlemsapp där du kan diskutera politik, knyta kontakter med andra liberaler, följa med i vad som händer i din förening och hitta material. Du kan när som helst själv ändra dina personuppgifter i appen.