Se alla

Den slösaktiga cirkusen går inte att försvara

Onsdag 5 juni 2024

Varje månad reser tusentals personer från Bryssel till Strasbourg, där Europaparlamentet har sitt andra säte. Officiella uppskattningar pekar på att kostnaden ligger på nästan 1,2 miljarder kronor och koldioxidutsläppen på 19 000 ton årligen. Koldioxidavtrycket är lika mycket som 4 900 flyg tur och retur mellan Berlin och New York.

Vi som ser vikten av att Europas demokratier samarbetar måste se till så att EU-samarbetet är starkt och effektivt, och vi ska ägna oss åt rätt saker.

Under mina tio år som parlamentariker jobbade jag för att parlamentet endast ska ha ett säte, i Bryssel. Det är det enda rimliga både ekonomiskt och ur klimathänsyn. Det arbetet kan de svenska väljarna lita på att jag kommer att fortsätta under nästa mandatperiod!

Läs hela texten på Expressen Debatt.