Se alla

Alliance of Liberals and Democrats for Europe (ALDE)

ALDE’s politik

Alliansen liberaler och demokrater för Europa (ALDE) är ett liberalt europeiskt parti och det fjärde största partiet som finns representerat i Europarlamentet, där dess ledamöter ingår i Gruppen Renew Europe. Partiet har även företrädare i Europeiska rådet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen.

Precis som Liberalerna baserar ALDE sin politik på en pro-europeisk liberalism. Partiets främsta profilfrågor är mänskliga rättigheter och minoriteters rättigheter i och utanför unionen. Partiet verkar för att utveckla EU:s inre marknad och att den gemensamma utrikes- och säkerhetspolitiken ska fördjupas.

Bland partiets medlemspartier återfinns utöver Liberalerna bland andra tyska FDP, brittiska Liberal Democrats, finländska Svenska folkpartiet och Centerpartiet.

ALDEs valmanifest inför Europaparlamentsvalet 2019

Renew Europe

  • Renew Europe

    Gruppen Renew Europe är en politisk grupp i Europaparlamentet bestående av 97 ledamöter från liberala och socialliberala partier. Liberalerna ingår i gruppen