Se alla

Roger Haddad

Partistyrelse, Riksdagsledamot

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Skolpolitisk talesperson

Riksdagsledamot för Västmanlands län

1:e vice ordförande i utbildningsutskottet

Vem är du? Berätta lite om din bakgrund.

Jag heter Roger Haddad och är född 1978, jag bor i Västerås med min familj och är riksdagsledamot. Sedan valet 2018 är jag skolpolitisk talesperson för Liberalerna. När jag inte jobbar med politik tycker jag om att umgås med min stora släkt, laga libanesisk mat och dricka libanesiskt kardemummakaffe.

Varför engagerade du dig politiskt?

Jag fick upp ögonen för lokalpolitiken när de styrande tänkte lägga ner min gymnasieskola (vilket de inte lyckades med) men det bidrog inte till att jag blev partipolitisk aktiv, det fick vänta till efter högskolestudierna i princip. Däremot var jag väldigt aktiv i frågan om Burmas demokratiseringsprocess, jag var själv flyktingbarn från inbördeskrigets Libanon och följde dåvarande Folkpartiet och inte minst LUFs internationella engagemang. De internationella frågorna och tydligheten i utbildningspolitiken gjorde att jag blev medlem i Liberalerna.

Hur ska vi göra för att Sverige ska bli möjligheternas land?

Det centrala är att vi har en skola som ser till att alla elever får en bra utbildning, det finns inget viktigare, en genomförd utbildning är trampolinen vidare in på gymnasiet och sedan vidare till arbetslivet eller universitetet. Men det är också viktigt att vi hela tiden har beredskap för att stötta människor senare i livet också. Man kanske inte har en fullständig utbildning, ,man är nyanländ, man kanske har blivit av med sitt arbete och behöver sadla om- då är utbildning det mest effektiva för att förhindra att människor hamnar utanför.

Vilken är den största politiska utmaningen som Sverige står inför kopplat till skolan/skolvärlden?

På kort sikt är det att hantera en situation där allt fler elever lämnar skolan utan basfärdigheter och utan att de når målen. Men också att andelen obehöriga lärare ökar särskilt i områden och på skolor där eleverna behöver de bästa och mest erfarna lärarna. Den frågan tycker jag är viktigast, alla elevers rätt till en bra utbildning och att de får möta de bästa lärarna. Vi har under många år haft en utveckling där för många lämnar grundskolan som gymnasieskolan utan slutbetyg. Det innebär en oerhörd risk för utslagning och ett utanförskap som vi måste förebygga med tillgång på behöriga lärare, studiero, tydliga och höga förväntningar samt att vi inte sänker kraven. När kraven sänks och elever godkänns i grund-eller gymnasieskolan trots att de inte uppnått kunskapsmålen slås de ut senare i skolsystemet. 

Säg en banal sak som du brukar irritera dig på.

Något som är kopplat till politiken är när vissa begär ordet och säger, jag hade inte tänkt begära ordet, men”…och så kan de prata länge, det kan jag bli irriterad på, jag föredrar effektiva möten

Sociala Medier

  • Följ på: 

Vi har ett kunskapstapp som ingen vet omfattningen av. Detta ska kartläggas efter krav från L. Inga nationella prov genomfördes senast och moment ställdes in i skolan. Jag skulle inte dra några som helst växlar utifrån denna statistik. #svpol #utbpol ...https://www.svt.se/nyheter/inrikes/skolverket-betygen-hogre-trots-pandemin

Skriver idag ⁦@LT_Sodertalje⁩ debatt om att L vill satsa mer på läromedel till skolan. #svpol https://www.lt.se/artikel/debatt-vi-satsar-mer-pa-laromedel-till-skolan

All styrka till vår rikspolischef. 👮‍♂️Rikspolischef Anders Thornberg genomgår behandling av en sjukdom under sommaren | Polismyndigheten https://polisen.se/aktuellt/nyheter/2021/juli/rikspolischef-anders-thornberg-genomgar-behandling-av-en-sjukdom-under-sommaren/

Inget har hänt i denna viktiga fråga. L vill återupprätta respekten för Sveriges #lärare. Påminner om mina krav: lärarnas befogenheter måste förtydligas, de ska våga ingripa mot stöket. Renodla Skolinspektionen/bort med direktanmälningar och avveckla BEO. ...https://www.gp.se/debatt/%C3%A5teruppr%C3%A4tta-respekten-f%C3%B6r-v%C3%A5ra-l%C3%A4rare-1.18480444

Socialdemokraternas pajkastning riskerar underminera nödvändiga uppgörelser kring friskolefrågan. Skriver idag om @liberalerna syn @sydsvenskan . #svpol #utbpol https://t.co/pNVOkE8cEE

Betygsutredningen som tillsattes av den tidigare S-MP regeringen hade helt missat delen om betygsinflation, detta fick L in i ett direktiv. Men noterade att slutbetänkandet innehöll mer resonemang än skarpa förslag om examensprov i gymnasiet som L vill se som en åtgärd. #svpol

21 maj 2021

Stoppa extremismen i skolan

Idag skriver Liberalernas skolpolitiska talesperson, Roger Haddad, på GP debatt att det är allvarligt att huvudmän som sympatiserar med extremistiska organisationer tillåts bedriva skolverksamhet…

Våra politiker

Här hittar du information om Liberalernas politiker