Se alla

Roger Haddad

Riksdagsledamot

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Arbetsmarknadspolitisk talesperson

Riksdagsledamot för Västmanlands län

1:e vice ordförande i arbetsmarknadsutskottet

Vem är du? Berätta lite om din bakgrund.

Jag heter Roger Haddad och är född 1978, jag bor i Västerås med min familj och är riksdagsledamot. När jag inte jobbar med politik tycker jag om att umgås med min stora släkt, laga libanesisk mat och dricka libanesiskt kardemummakaffe.

Varför engagerade du dig politiskt?

Jag fick upp ögonen för lokalpolitiken när de styrande tänkte lägga ner min gymnasieskola (vilket de inte lyckades med) men det bidrog inte till att jag blev partipolitisk aktiv, det fick vänta till efter högskolestudierna i princip. Däremot var jag väldigt aktiv i frågan om Burmas demokratiseringsprocess, jag var själv flyktingbarn från inbördeskrigets Libanon och följde dåvarande Folkpartiet och inte minst LUFs internationella engagemang. De internationella frågorna och tydligheten i utbildningspolitiken gjorde att jag blev medlem i Liberalerna.

Hur ska vi göra för att Sverige ska bli möjligheternas land?

Det centrala är att vi har en skola som ser till att alla elever får en bra utbildning, det finns inget viktigare, en genomförd utbildning är trampolinen vidare in på gymnasiet och sedan vidare till arbetslivet eller universitetet. Men det är också viktigt att vi hela tiden har beredskap för att stötta människor senare i livet också. Man kanske inte har en fullständig utbildning, ,man är nyanländ, man kanske har blivit av med sitt arbete och behöver sadla om- då är utbildning det mest effektiva för att förhindra att människor hamnar utanför.

Vilken är den största politiska utmaningen som Sverige står inför kopplat till skolan/skolvärlden?

På kort sikt är det att hantera en situation där allt fler elever lämnar skolan utan basfärdigheter och utan att de når målen. Men också att andelen obehöriga lärare ökar särskilt i områden och på skolor där eleverna behöver de bästa och mest erfarna lärarna. Den frågan tycker jag är viktigast, alla elevers rätt till en bra utbildning och att de får möta de bästa lärarna. Vi har under många år haft en utveckling där för många lämnar grundskolan som gymnasieskolan utan slutbetyg. Det innebär en oerhörd risk för utslagning och ett utanförskap som vi måste förebygga med tillgång på behöriga lärare, studiero, tydliga och höga förväntningar samt att vi inte sänker kraven. När kraven sänks och elever godkänns i grund-eller gymnasieskolan trots att de inte uppnått kunskapsmålen slås de ut senare i skolsystemet. 

Säg en banal sak som du brukar irritera dig på.

Något som är kopplat till politiken är när vissa begär ordet och säger, jag hade inte tänkt begära ordet, men”…och så kan de prata länge, det kan jag bli irriterad på, jag föredrar effektiva möten

Sociala Medier

 • Följ på: 

Bra aktivitet idag på @malardalen_uni med besök av @Astro_Jessica äntligen fick vi välkomna henne hit och ta del av hennes berättelse och kunskap. #rymd #svpol

”Det är på tiden att detta görs” säger justitieministern om att det behövs en ny översyn av säkerheten på skolorna. Som vanligt säger S nej eller passar och så kommer de ett år efter och tycker att det vore nog bra att göra det. L pressar regeringen framför sig även här. #svpol

Återstår att se om det finns med på den lista av åtgärder för att öka säkerheten. Den senaste kartläggningen över skolvåldet genomfördes 2016 av Arbetsmiljöverket, Liberalernas krav är att vi får en uppdaterad lägesbild samt att detta prioriteras men det har S inte gjort. #svpol

Skolministern börjar påminna om de förslag ( @liberalerna ) drivit för att öka studieron i skolan inte minst när det gäller lärarnas befogenheter. Men mer måste till. Regeringens nyhet är tydligen ytterligare en utredning. Jag har i ett år krävt ny kartläggning över skolvåldet.

1 september 2021

Nya utskottsplaceringar för Liberalerna

Liberalernas riksdagsgrupp har beslutat om nya utskottsplaceringar och talespersonsroller. Fredrik Malm, blir ny förste vice ordförande i utbildningsutskottet och skolpolitisk talesperson. Liberalerna är Sveriges…

 • 3 augusti 2021

  Mer tid i skolan

  Under pandemin har flera brister i skolsystemet blivit smärtsamt tydliga. Liberalerna menar dock att skolans svagheter må förvisso har blivit än mer tydliga under…

 • 2 augusti 2021

  Hög tid att uppvärdera praktiska färdigheter

  Just nu riskerar antalet långtidsarbetslösa i Sverige nå över 200 000 personer. Gruppen av lågutbildade och arbetslösa utrikesfödda som inte får möjlighet att komma…

 • 21 maj 2021

  Stoppa extremismen i skolan

  Idag skriver Liberalernas skolpolitiska talesperson, Roger Haddad, på GP debatt att det är allvarligt att huvudmän som sympatiserar med extremistiska organisationer tillåts bedriva skolverksamhet…

Våra politiker

Här hittar du information om Liberalernas politiker