Talespersonerna för partiets talan i sina frågor externt och internt i syfte att föra ut partiets uppfattning.

Följande är Liberalernas talespersoner:

Ekonomisk-politisk talesperson – Mats Persson

Arbetsmarknadspolitisk talesperson- Arman Teimouri 

Talesperson för integration och social sammanhållning – Robert Hannah

Näringspolitisk talesperson- Joar Forssell

Sjukvårdspolitisk talesperson –  Lina Nordquist

Rättspolitisk talesperson – Johan Pehrson

Talesperson i barnrättsfrågor – Juno Blom

Skolpolitisk talesperson – Roger Haddad

Utrikespolitisk och migrationspolitisk talesperson – Fredrik Malm

Försvarspolitisk talesperson – Allan Widman

Klimatpolitiska talespersoner:
Joar Forssell (Klimateffektiv energipolitik samt styrmedelsstrategi för klimatomställning)
Helena Gellerman (omställning av transportsystemet)

Högskole- och forskningspolitisk talesperson – Maria Nilsson

Kulturpolitisk talesperson – Christer Nylander

Talesperson för årsrika och i HBTQ-frågor – Barbro Westerholm

Talesperson när det gäller funktionsfrågor och LSS – Bengt Eliasson

Om ingen särskild talesperson är utsedd för ett sakområde så gäller regeln att det är gruppledaren i det
utskott i riksdagen som har ansvaret för området som är talesperson.