2015 bildade vi Globaliseringskommissionen och Välfärdskommissionen, som fick i uppdrag att utveckla Liberalernas politik inför valet 2018. 14  arbetsgrupper har jobbat med detta, och nu börjar idéerna bli klara.

Här kan du se vilka grupper som arbetat, och vilka som leder dem. Klicka på namnet för att skicka ett mejl.

Globaliseringskommissionen:

Fler jobb för fortsatt välfärd, Mats Persson
Kulturpolitik i rörelse, Bengt Eliasson
En ambitiösare klimatpolitik, Maria Weimer
Kunskap för konkurrenskraft, Christer Nylander
Integration för ett öppet Sverige, Fredrik Malm
Fler företag i ett friare näringsliv, Said Abdu
Sverige i en föränderlig omvärld, Birgitta Ohlsson

Välfärdskommissionen:

En förnyad funktionshinderpolitik, Maria Johansson
Socialpolitik för ökad sammanhållning, Christina Örnebjär
Förmågor och möjligheter för årsrika, Barbro Westerholm
Vård och välfärd i hela Sverige, Anna Starbrink
Fortsatt feminism utan socialism, Gulan Avci
En starkare rättsstat, Roger Haddad
Civilsamhället, Staffan Werme