Se alla

Roger Haddad

Partistyrelse, Riksdagsledamot

Kontaktuppgifter

Övriga uppdrag

Skolpolitisk talesperson

Riksdagsledamot för Västmanlands län

1:e vice ordförande i utbildningsutskottet

Vem är du? Berätta lite om din bakgrund.

Jag heter Roger Haddad och är född 1978, jag bor i Västerås med min familj och är riksdagsledamot. Sedan valet 2018 är jag skolpolitisk talesperson för Liberalerna. När jag inte jobbar med politik tycker jag om att umgås med min stora släkt, laga libanesisk mat och dricka libanesiskt kardemummakaffe.

Varför engagerade du dig politiskt?

Jag fick upp ögonen för lokalpolitiken när de styrande tänkte lägga ner min gymnasieskola (vilket de inte lyckades med) men det bidrog inte till att jag blev partipolitisk aktiv, det fick vänta till efter högskolestudierna i princip. Däremot var jag väldigt aktiv i frågan om Burmas demokratiseringsprocess, jag var själv flyktingbarn från inbördeskrigets Libanon och följde dåvarande Folkpartiet och inte minst LUFs internationella engagemang. De internationella frågorna och tydligheten i utbildningspolitiken gjorde att jag blev medlem i Liberalerna.

Hur ska vi göra för att Sverige ska bli möjligheternas land?

Det centrala är att vi har en skola som ser till att alla elever får en bra utbildning, det finns inget viktigare, en genomförd utbildning är trampolinen vidare in på gymnasiet och sedan vidare till arbetslivet eller universitetet. Men det är också viktigt att vi hela tiden har beredskap för att stötta människor senare i livet också. Man kanske inte har en fullständig utbildning, ,man är nyanländ, man kanske har blivit av med sitt arbete och behöver sadla om- då är utbildning det mest effektiva för att förhindra att människor hamnar utanför.

Vilken är den största politska utmaningen som Sverige står inför kopplat till skolan/skolvärlden?

På kort sikt är det att hantera en situation där allt fler elever lämnar skolan utan basfärdigheter och utan att de når målen. Men också att andelen obehöriga lärare ökar särskilt i områden och på skolor där eleverna behöver de bästa och mest erfarna lärarna. Den frågan tycker jag är viktigast, alla elevers rätt till en bra utbildning och att de får möta de bästa lärarna. Vi har under många år haft en utveckling där för många lämnar grundskolan som gymnasieskolan utan slutbetyg. Det innebär en oerhörd risk för utslagning och ett utanförskap som vi måste förebygga med tillgång på behöriga lärare, studiero, tydliga och höga förväntningar samt att vi inte sänker kraven. När kraven sänks och elever godkänns i grund-eller gymnasieskolan trots att de inte uppnått kunskapsmålen slås de ut senare i skolsystemet. 

Säg en banal sak som du brukar irritera dig på.

Något som är kopplat till politiken är när vissa begär ordet och säger, jag hade inte tänkt begära ordet, men”…och så kan de prata länge, det kan jag bli irriterad på, jag föredrar effektiva möten

Sociala Medier

  • Följ på: 

👍Stärkt Systematiskt Arbete Mot Hedersrelaterat Våld Och Förtryck | Riksorganisationen GAPF https://gapf.se/starkt-systematiskt-arbete-mot-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/

The #UN General Assembly is expected to approve a resolution calling on #Myanmar’s junta to restore the country’s democratic transition. https://t.co/y1I4q24oEM

Idag svarar vi i @nwtse⁩ om ⁦@liberalerna⁩ förslag på nya åtgärder för ökad studiero i skolan och tydligare mandat för lärare att ingripa som snart ska beslutas. Vi vill gå längre än S, skärpa skollagen och avveckla barn-och elevombudet. #svpol ...https://www.nwt.se/2021/06/18/replik-liberalerna-skarper-och-vill-ga-langre-kring-studiero/

👍Niondeklassarna på Kärraskolan skänkte klasskassan till Barncancerfonden - P4 Göteborg | Sveriges Radio https://sverigesradio.se/artikel/niondeklassarna-pa-karraskolan-skankte-klasskassan-till-barncancerfonden

Samtliga 349 ledamöter i Sveriges riksdag kommer att närvara på måndag 21/6 när kammaren ska pröva förtroendet för regeringen. #svpol

21 maj 2021

Stoppa extremismen i skolan

Idag skriver Liberalernas skolpolitiska talesperson, Roger Haddad, på GP debatt att det är allvarligt att huvudmän som sympatiserar med extremistiska organisationer tillåts bedriva skolverksamhet…

Våra politiker

Här hittar du information om Liberalernas politiker