Den senaste tiden har ett antal allvarliga fall av missriktad vård på gränsen till övergrepp mot unga  personer med funktionsnedsättning uppmärksammats i media. Mot bakgrund av de uppkomna missförhållandena på LSS-boenden begär Liberalernas riksdagsgrupp en särskild debatt i kammaren så att alla riksdagspartier ska kunna redovisa vad de är beredda att göra för att motverka brister i omvårdnad, omsorg eller rena övergrepp mot personer med funktionsnedsättningar som bor på LSS-boenden.Vårdpersonal och kommunala tjänstemän har i uppgift att värna om personer med funktionsnedsättningar och har

Liberalerna begär en särskild debatt i Riksdagen om behandling av personer med funktionsnedsättningar och som bor och vårdas inom ramen för LSS