1 juni 2017

Pressinbjudan: Jan Björklund kommenterar EU:s sociala pelare

Jan Björklund finns tillgänglig för att kommentera Liberalernas ställningstagande för EU:s sociala pelare. Tid: torsdagen den 1 juni kl. 11.00 Plats: Riksdagens presscenter Ta med presslegitimation. Välkommen! Liberalernas presstjänst: 070-854 90 20 Pressinbjudan: Jan Björklund kommenterar EU:s sociala pelare

17 maj 2017

Kommentar från Bengt Eliasson om regeringens förslag för en ny funktionshinderpolitik

”Regeringen har nu presenterat hur de tänker sig att funktionshinderpolitiken ska se ut under de kommande åren. Regeringens utspel kan tolkas som att man kommer att lägga mycket tid på utredningar och översyner om hur verkligheten ser ut. Verkligheten är att de brister som människor möter på arbetsmarknaden, som elever i skolan, som samhällsmedborgare som…

15 maj 2017

Mathias Sundin: Regeringen blundar när en ny underklass växer fram

Finanspolitiska rådet har idag presenterat rapporten Svensk finanspolitik 2017. Rådets rapport ger regeringen kritik på flera områden. Inom arbetsmarknadspolitiken konstaterar rådet att det behövs enkla jobb med lägre löner för att möta huvudproblemet på svensk arbetsmarknad: skillnaderna i sysselsättning mellan inrikes och utomeuropeiskt födda. Liberalernas Mathias Sundin delar uppfattningen att trösklarna in på arbetsmarknaden måste…

4 maj 2017

Enig riksdag bakom Christina Örnebjärs förslag

Snart ska fler få möjligheten att studera vidare. Idag har riksdagen bifallit ett förslag från Christina Örnebjär om att utreda möjligheterna till vidare studier för personer med intellektuell funktionsnedsättning. Idag finns det flera hinder för unga med intellektuell funktionsnedsättning som vill fortsätta studera efter gymnasiet. Inget av programmen i gymnasiesärskolan leder till grundläggande högskolebehörighet. Beslutet…

3 maj 2017

Lars Tysklind: Socialdemokraterna vill lägga ner svenskt räkfiske

På Socialdemokraternas kongress beslutade man att införa ett totalförbud mot trålfiske, vilket är den enda metod som idag används för räkfiske. Enligt Lars Tysklind, Liberalernas gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet, innebär beslutet att allt räkfiske i Sverige i praktiken förbjuds.   – Beslutet är helt verklighetsfrånvänt. Att i praktiken lägga ner svenskt räkfiske är ett…

3 maj 2017

Lars Tysklind (L): Socialdemokraterna vill lägga ner svenskt räkfiske

På Socialdemokraternas kongress beslutade man att införa ett totalförbud mot trålfiske, vilket är den enda metod som idag används för räkfiske. Enligt Lars Tysklind, Liberalernas gruppledare i miljö- och jordbruksutskottet, innebär beslutet att allt räkfiske i Sverige i praktiken förbjuds.   – Beslutet är helt verklighetsfrånvänt. Att i praktiken lägga ner svenskt räkfiske är ett…

2 maj 2017

Ohlsson (L): Regeringen måste hålla trycket uppe mot förtryckarna på Kuba

Trots öppnande mot omvärlden är bristen på demokrati och mänskliga rättigheter på Kuba skriande. Regimen fortsätter att förtrycka sina medborgare. Inga reformer har antagits som vittnar om en kubansk vår. Biståndsministern har uttryckt att Kuba genomgår en ”öppning gentemot omvärlden” och att den svenska regeringen tack vare dialogen uppmanat den kubanska att ratificera de grundläggande…

2 maj 2017

Birgitta Ohlsson: Regeringen måste hålla trycket uppe mot förtryckarna på Kuba

Trots öppnande mot omvärlden är bristen på demokrati och mänskliga rättigheter på Kuba skriande. Regimen fortsätter att förtrycka sina medborgare. Inga reformer har antagits som vittnar om en kubansk vår. Biståndsministern har uttryckt att Kuba genomgår en ”öppning gentemot omvärlden” och att den svenska regeringen tack vare dialogen uppmanat den kubanska att ratificera de grundläggande…

29 april 2017

Starbrink (L): Inget fritt val av förskola för ovaccinerade barn

Föräldrar som inte vaccinerar sina barn ska kunna nekas att fritt välja förskola. Det föreslår Liberalernas sjukvårdsgrupp. Förslagen kommer att behandlas på Liberalernas landsmöte i november. Syftet är att förebygga smittspridning och skydda småbarn som är ovaccinerade eller barn som inte kan vaccineras. – Vaccinationer handlar om att tillsammans skydda oss mot ohälsa och livsfarliga…

27 april 2017

Liberalerna presenterar vårbudgetmotion

Idag har Liberalerna presenterat sin vårbudgetmotion ”Frihet måste försvaras. Liberala vägval för att öka tryggheten, ge elever studiero och göra fler människor självständiga”. Motionen i helhet finns att läsa här. (https://www.liberalerna.se/wp-content/uploads/lib_ek_varmotion2017.pdf)  Liberalernas vårbudget 2017 tar sikte på att försvara människors frihet på fyra viktiga områden: • Kunskap som ger frihet – för alla barn. Tio miljarder till…

19 april 2017

Regeringens subventioner skadliga för svensk klimatsmart elproduktion

Liberalerna förnyar nu sin kritik mot energiöverenskommelsen och dagens förslag från regeringen, M, C och KD som innebär att elcertifikatsystemet utökas och förlängs. Elcertifikatsystemet innebär att mogen teknologi subventioneras ytterligare fram till år 2045. Kostnaderna för subventionerna kommer i första hand att bäras av andra elproducenter, framförallt vatten- och kärnkraftsägare, men kommer också på ett…
1 2 3 22