Pressinbjudan: Liberalerna besöker Polisen i Varberg och Kungsbacka

Imorgon fredagen den 24 februari besöker företrädare för Liberalerna Polisen i Varberg och Kungsbacka. Deltar på besöket gör bland andra Liberalernas rättspolitiska talesperson Roger Haddad samt Bengt Eliasson, riksdagsledamot för Halland. Program:...

Alliansen i civilutskottet tar gemensamt initiativ för fler bostäder

Idag har Alliansen i Civilutskottet tagit ett gemensamt utskottsinitiativ om buller. Om regeringen inte återkommer med nya riktvärden för buller upphävs förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader vid årskiftet. Bakgrunden är att ansvarigt statsråd...

Robert Hannah: Bostadsmarknaden behöver mer marknad

Företrädare för Hyresgästföreningen och tre kommunägda bostadsbolag i Stockholm skriver idag på DN Debatt. De föreslår att hyressättningen bör baseras på andra faktorer än enbart produktionskostnaden. Exempelvis ska hyran kunna baseras på om bostaden...

Roger Haddad (L): Tullverkets befogenheter måste öka

Tillgången på illegala vapen och handgranater utgör ett stort problem och är en del av förklaringen till varför den grova organiserade kriminaliteten ökar. I Malmö har det skett en dramatisk ökning av antalet mord och våldsbrott där vapen förekommer. När...