Vår politik

  • Återinför en modern kömiljard för att få landstingen att korta väntetiderna i vården.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Vård i rätt tid

Alla förlorar på långa vårdköer. Det innebär lidande för patienterna samtidigt som vården blir dyrare när patienterna hinner bli sämre. För att få bukt med de långa vårdköerna vi vill återinföra en modern kömiljard.

KÖMILJARDEN

Kömiljarden fungerar som en ekonomisk morot till de landsting som klarar av att nå vissa mål. Det har tidigare visat sig vara ett effektivt sätt att höja tillgängligheten i vården. Efter att den rödgröna regeringen tog bort den tidigare kömiljarden har vårdköerna återigen ökat.

Reformer behövs

Även om kömiljarden var bra för att minska vårdköerna, fanns det också nackdelar. Alltför stort fokus lades på patienter med mindre behov för att snabbt få bort dessa från väntelistan. Enklare förstagångsbesök hade lättare att få tid än de som skulle på återbesök. För att motverka de här effekterna behöver kömiljarden, innan den återinförs, reformeras.

Vi vill att den moderna kömiljarden ska ge både kortare väntetider och bättre samordning i sjukvården. Den ska ha fokus på att korta vårdköerna genom hela vården, inte som tidigare bara vid första besöket på respektive vårdnivå. Vi vill se en kömiljard som även hjälper kroniskt sjuka, personer med funktionsnedsättning och de mest sjuka äldre.

Ladda hem som PDF