Vår politik

  • Vi vill ha ett demokratikrav i svensk vapenexport. Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer.
  • Öka öppenheten. Protokollen med partiernas åsikter i Exportkontrollrådet bör vara offentliga.
  • Slopa sekretessen hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) om mottagarland och typ av krigsmateriel.
  • Förhindra statliga garantier av vapenexport via Exportkreditnämnden till icke-demokratier.
  • Upprätthåll EU:s vapenförbud mot Kina.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Försvarsexport till andra demokratier

Sverige och andra demokratier behöver en säker försörjning av försvarsmateriel för att effektivt kunna försvara demokratin. Vi ska kunna exportera vapen till andra länder, men det är viktigt att ställa krav på respekt för mänskliga rättigheter och demokrati i köparländerna.

Ökad insyn

Vi vill slopa sekretessen hos Inspektionen för strategiska produkter (ISP) om mottagare och typ av krigsmateriel. Sekretessen har gjort det möjligt att exportera till diktaturer utan allmänhetens eller riksdagens kännedom. Skattebetalarna ska inte heller behöva vara med och utfärda garantier på tiotals miljarder för vapenexport till icke-demokratiska länder genom statliga Exportkreditnämnden.