Se alla
Uteplats i trä.

Valfrihet

Ja till valfrihet – nej till vinstbegränsningar

Det är du som ska välja förskola och skola till dina barn, din egen vård och vilken äldreomsorg du ska ha. Ingen annan. Den som gör ett bra jobb ska vara välkommen att driva allt från förskolor till äldreboenden. Den som gör ett dåligt jobb ska inte begränsas av ett vinsttak, den ska inte finnas i välfärden alls.

Liberalerna vill:

  • Ja till valfrihet i skola, vård och omsorg
  • Nej till vinstbegränsningar
  • Höga kvalitetskrav och skarp tillsyn

Valfrihet ger makt till fler

Den som gör ett bra jobb ska vara välkommen i vården och omsorgen oavsett om det är ett företag, en non-profit-stiftelse eller offentlig egenregi. Mångfald och valfrihet ökar makten och delaktigheten för föräldrar, patienter och brukare. Det släpper in nya idéer och kortar köer.

Valfrihet och självbestämmande är inte mindre viktigt för den som behöver andras omsorg och stöd. Tvärtom, då är det extra viktigt att andra respekterar ens vilja och önskemål. Därför är det viktigt med valfrihet i vård och omsorg.

Höga krav och skarp tillsyn

Liberalerna vill ha höga kvalitetskrav i välfärden på både kommunala och enskilda utförare, och tillsynen ska vara skarp. De som gör ett dåligt jobb ska inte få vinstbegränsningar, de ska inte få finnas i välfärden alls.

Det ska vara krav på tillstånd för alla som vill driva en välfärdsverksamhet, och en del i tillståndsprövningen ska vara att ägarna är seriösa och långsiktiga. En fristående verksamhet som fått kraftig kritik från en tillsynsmyndighet ska kunna förbjudas att dela ut vinst. Både fristående och kommunala verksamheter kommunal verksamhet som har uppenbara och upprepade brister i kvalitet ska kunna tvingas stänga.

Nej till vinstbegränsningar

Liberalerna säger nej till regeringens förslag om vinstbegränsningar. Det skulle tvinga hundratals bra skolor, äldreboenden och assistansbolag att lägga ner – men gör ingenting för att förbättra kvaliteten där den är dålig. Hundratusentals elever, äldre och personer med funktionsnedsättning skulle tvingas byta till något de själva valt bort.

Ladda hem som PDF