Se alla
Tårögd kvinna i närbild

Våld i nära relationer

Hemmet den farligaste platsen för många kvinnor

Alla ska känna sig trygga i sitt eget hem. Ändå drabbas många kvinnor, män och unga människor av våld i nära relationer. Vi vill skydda offren och sätta elektronisk fotboja på fler gärningsmän. Det är aldrig offret som ska behöva begränsa sitt liv.

Liberalerna vill:

  • Öka användningen av elektronisk fotboja.
  • Öka den skyddade zonen vid kontaktförbud – i grova fall ska gärningsmannen inte få vara i samma kommun som offret.
  • Ge kvinnojourerna stabilt och långsiktigt stöd.
  • Höj straffet för grov kvinnofridskränkning.
  • Bekämpa hedersrelaterat våld och förtryck.
  • Heltäckande sexualbrottslag med tydlig samtyckesregel.

Våld i nära relationer handlar om jämställdhet

Offer och förövare finns bland både män och kvinnor, och kränkningen är lika allvarlig oavsett vad offret har för kön. Men de allra flesta offren för våld i nära relationer är kvinnor, och de allra flesta förövare är män. Mäns våld mot kvinnor är det mest extrema uttrycket för åsikten att kvinnors frihet är mindre värd. Därför är detta en central jämställdhetsfråga.

Mer kontaktförbud med elektronisk fotboja

Vi vill stärka reglerna om kontaktförbud. Det är orimligt att offret ska behöva vänta på att gärningsmannen bryter mot ett kontaktförbud innan åklagare ska fatta beslut om elektronisk fotboja. Är hotbilden tillräckligt allvarlig ska elektronisk fotboja beslutas direkt.

Öka den fredade zonen

Kontaktförbud handlar om att ge offret en fredad zon. Den zonen är i dag alldeles för liten. Vi vill att området för kontaktförbudet ska ökas och kunna gälla en hel kommun – ett kommunalt vistelseförbud.

Stöd kvinnojourerna

Kvinnojourerna gör ett ovärderligt arbete för att ge skydd åt hotade. När Liberalerna satt i regeringen gjorde vi rejäla höjningar av det statliga stödet till kvinnojourerna. Nu vill vi gå vidare och se över bidragssystemen så att kvinno- och tjejjourerna får stabila och långsiktiga villkor.

Tydliga straff och behandling till dem som döms

Minimistraffet för grov kvinnofridskränkning ska höjas till ett års fängelse. Då likställs kvinnofridskränkning med grov misshandel, rån och grov utpressning. För den som döms för grova eller upprepade brott ska det alltid finnas behandlingsprogram under fängelsetiden. Den som vägrar delta i behandlingsprogram ska inte kunna få villkorlig frigivning i förtid.

Bekämpa hedersrelaterat förtryck

Tiotusentals människor, främst flickor och kvinnor men även pojkar och män, lever i dag i ofrihet mitt i det svenska samhället. Flickor tvingas in i äktenskap med vuxna män och utsätts för våld i relationen. De som trotsar löper stora risker. Liberalerna öronmärker en halv miljard kronor under en fyraårsperiod för arbetet mot hedersrelaterat våld, och vi föreslår också skärpta straff för förövarna.

Ett nej är alltid ett nej

Liberalerna har länge arbetat för att sexualbrottslagen kompletteras med en samtyckesregel, och nu blir det slutligen verklighet. Den som begår sexuella handlingar utan samtycke begår en brottslig handling. Även den som borde ha förstått att det inte fanns samtycke ska kunna dömas.

Ladda hem som PDF