Vår politik

  • Sverige ska gå med i Nato.
  • Fortsätta reformeringen av FN. Diktaturer ska inte kunna blockera FN:s internationella insatser eller åtgärder vid humanitära och naturkatastrofer.
  • Inför ett demokratikrav i svensk krigsmaterielexport. Sverige ska inte sälja vapen till diktaturer.
  • Fortsätt reformeringen av FN.
  • Sverige ska införa euron som valuta.
  • Vi är emot begränsade medlemskap i EU.
  • Alla europeiska länder som uppfyller kraven på demokrati och mänskliga rättigheter ska kunna bli medlemmar i EU.
  • Svenskt bistånd ska vara generöst. Vi vill att en procent av Sveriges BNI avsätts till bistånd.
  • Demokratisering ska vara det övergripande målet i svensk utrikespolitik och i det svenska biståndet.
  • Att Sverige ska vara en stark röst för jämställdhet, kvinnors rätt till sin kropp, sin sexualitet, och rätten till fri, säker och laglig abort, samt HBT- personers rättigheter.
  • Vi vill ha ett globalt handelsavtal och ett frihandelsavtal mellan EU och USA.
    No response

    Nyfiken på Liberalerna?

    Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

    Eller klicka här för att bli medlem direkt

    Demokrati och mänskliga rättigheter

    Vår utrikespolitik handlar om hur vi kan agera föra att göra världen bättre. Vi vill stärka världens demokratier och öka engagemanget för de mänskliga rättigheterna. Globalisering, frihandel och internationellt samarbete skapar fantastiska möjligheter för demokrati och mänskliga rättigheter. Vi accepterar aldrig att människor lever i ofrihet, förtryck, diskriminering och lidande. Därför tycker vi att demokratisering och mänskliga rättigheter ska vara det övergripande målet i svensk utrikespolitik och i det svenska biståndet.

    Målen med EU är fred, frihet och frihandel

    Liberalerna är Sveriges mest Europavänliga parti. De främsta målen med samarbetet inom EU är fred, frihet och frihandel. Vi uppskattar den fria rörligheten för människor, varor och tjänster som finns i EU. Vi vill att Sverige ska vara med där beslut tas som påverkar vårt land. Därför vill vi övergå till den gemensamma valutan euron så snart som möjligt.

    Ett mer handlingskraftigt FN

    Sverige ska vara en aktiv medlem i FN. Men världen behöver ett mer handlingskraftigt och trovärdigt FN. Vi vill att det ska finnas ett demokratikrav för medlemskap i FN:s råd för mänskliga rättigheter. Det är inte rimligt att länder med uppgift att granska hur andra uppfyller mänskliga rättigheter själva bryter mot dem.

    Generöst bistånd

    Vi vill ha ett generöst bistånd på 1 procent av bruttonationalinkomsten, BNI. Demokrati och frihet är viktigast för att bekämpa fattigdom och skapa utveckling. Biståndet ska inte gå till auktoritära stater, utan i stället bidra till demokratisering och respekt för mänskliga rättigheter.

    Vi ska våga säga ifrån

    Sverige ska vara en särskilt stark röst i frågor som är politiskt känsliga i andra biståndsgivarländer, till exempel jämställdhet, kvinnors rätt till sin egen kropp, sin sexualitet, och rätten till fri, säker och laglig abort, samt HBTQ- personers rättigheter.

    Förbjud vapenexport till diktaturer

    Sverige ska inte exportera vapen till diktaturer. Vi vill ha ett demokratikrav i svensk vapenexport. Ett sådant krav skulle innebära att export vägs mot tydliga krav på demokratisk utveckling. Företag som helt eller delvis ägs av den svenska staten ska ha regler för affärsrelationer med odemokratiska regimer.