Vår politik

  • Mer undervisningstid i skolan, så att fler kan lära sig mer.
  • Aktivt skolval i alla kommuner, så att bostadssegregationen inte slår igenom så tungt som i dag. I utsatta områden vill vi lägga extra resurser på att skapa ”superteam” av de bästa lärarna och skolledarna.
  • Nyanlända elever ska få fler lektionstimmar, ett extra läsår och sommarskola när det behövs för att komma ikapp.
  • Lugn och ro i alla klassrum, med en särskild ordningskommission, hjälp till lärarna att bli bättre på ledarskap och ett särskilt ordningsbetyg.
  • De nationella proven ska digitaliseras och rättas nationellt. Då kan skolan använda sina resurser till mer undervisning.
  • Starkare studie- och yrkesvägledning, så att elever tidigt kan få stöd för att hitta en annan väg än den de förväntas för att de är födda in i en viss omständighet.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Frihetens viktigaste verktyg

Skolan ska vara en väg ut ur de omständigheter som man har fötts in i – en bro vidare till en annan värld. I klassrummet ska varenda elev få upptäcka nya intressen. Hitta drömmar som de inte visste att man kunde ha, och lära sig saker de inte trodde fanns.

I skolan kan helt nya dörrar öppnas för ett barn som aldrig får veta hemma att man kan läsa tidningen eller öppna en bok. Barn som ingen frågar om de har gjort läxan, eller om de ska plugga vidare på universitet. På det barnet ska skolan ha extremt höga förväntningar och tydliga kunskapskrav. För den eleven ska den skickligaste läraren finnas.

För det barn vars vardag är kaos ska skolan inte bjuda på mer stök, utan studiero. För den som kommer från ett hem utan böcker ska skolan erbjuda ett jättestort bibliotek och en skicklig och entusiasmerande bibliotekarie. För den tjej som drabbas av hederskultur måste skolan vara en oas av frihet. Och för varje kille och tjej som tror att de måste följa gamla spår ska skolan visa att man kan välja sin egen väg och bryta könsmönster.

vart är du på väg?

När en elev kommit ny till Sverige ska skolan inte vara så intresserad av var man kommer från och vilket fack man ska placeras in i. I klassrummet ska det istället handla om framtiden: vart är du på väg, vart vill du och vet du att du också kan söka dig åt det här hållet?

Kunskap är biljetten vidare i livet. Det är därför vi liberaler är så passionerat förälskade i skolan. Det är det vi menar med att skolans huvuduppdrag ska vara kunskap. Och det är därför vi säger att skolan är frihetens viktigaste verktyg.

Ladda hem som PDF