Se alla

Ungdomsbrottslighet

Snabba och tydliga insatser för minskad ungdomsbrottslighet

Alla har rätt att växa upp i trygga villkor. Unga som börjar begå brott måste snabbt få hjälp med att bryta ett destruktivt mönster. Oftast behöver även familjen stöd. Ungas brott ska alltid utredas. Polis, skola och socialtjänst ska samarbeta mer.

Liberalerna vill:

  • Barn och unga i riskzonen måste få hjälp tidigt. Skola, polis och socialtjänst ska samarbeta mer.
  • Sätt in rätt insatser till den unges familj.
  • Polisen ska utreda brott även om den misstänkte är under 15 år.
  • Inför en 24-timmarsgaranti i socialtjänsten för unga som begått brott.
  • Inför jourdomstolar.
  • Ta bort straffrabatten för unga vuxna som återfaller i brott.

Första brottet ska vara det sista

”Varför gjorde ingen någonting tidigare?” Den frågan ställs alldeles för ofta när unga människor hamnar i en kriminell livsstil. Ofta har det ringt varningsklockor länge, och ändå händer ingenting. Det vill vi ändra på. Ju tidigare och tydligare hela samhället reagerar, desto större chans att hjälpen har effekt. Då kan det första brottet också bli det sista.

Mer samarbete mellan skola, polis och socialtjänst

Det är viktigt att skola, polis och socialtjänst samarbetar så att stödinsatserna blir rätt. En effektiv arbetsmetod är att bilda en social insatsgrupp kring en ung person. I en sådan grupp samarbetar lokala myndigheter med föräldrarna och andra viktiga vuxna så att de olika insatserna hjälper varandra.

Se den unges familj

Ungdomar som hamnar i brottslighet har ofta andra problem, till exempel trasiga hemförhållanden. Insatserna måste därför också riktas till föräldrarna. Det kan handla om att hjälpa dem i sin föräldraroll men också om att ställa upp förväntningar. Vi vill att socialtjänsten ska kunna använda så kallat mellantvång, det vill säga besluta att den unge själv eller föräldrarna ska delta obligatoriskt i olika insatser. Då kan i bästa fall utvecklingen vändas så att den unge inte behöver omhändertas med tvång.

Utred brott som begås av unga

Åldern för straffmyndighet är 15 år. Den gränsen ska inte ändras, men det blir orimligt om barn som begår brott vänjer sig vid att polisen ändå inte gör någonting. I dag utnyttjas barn under 15 år av kriminella gäng som förmår dem att begå olika slags brott eftersom de ändå inte kan straffas. Vi menar att det alltid är en signal om att något är allvarligt fel när ett barn begår brott, och då är det viktigt att utreda vad som skett. Därför vill vi att brott som begås av unga under 15 år alltid ska utredas, om det inte handlar om rena bagateller eller okynnesanmälningar. Då får socialtjänsten kunskap om vad som hänt och kan sätta in rätt insatser. Dessutom kan unga som felaktigt anklagas för brott bli rentvådda tidigare.

Inför en 24-timmarsgaranti

En snabb reaktion är viktig. Därför behövs en 24-timmarsgaranti för ungdomar som har gripits för brott. Garantin innebär att socialtjänsten inom 24 timmar efter gripandet ska kalla föräldrarna till ett samtal, så att socialtjänsten om möjligt ska kunna få föräldrarna att medverka till insatser till stöd för den unge.

Inför jourdomstolar

När det gäller unga är det extra viktigt att rättsprocessen inte drar ut på tiden. Vi vill ha jourdomstolar som bland annat ska arbeta med brott där ungdomar är inblandade och där brottsutredningen snabbt kan avslutas. På så vis kan väntetiden kortas mellan brott och rättsprocess.

Tydligare påföljder för unga vuxna

Den som är myndig ska ta ansvar för sina gärningar. Därför är det fel att unga vuxna i åldern 18–20 år kan begå upprepade grova brott och ändå få lägre straff på grund av sin ålder. Den som har fyllt 18 år och återfaller i brott ska inte få så kallad straffrabatt eller ungdomsrabatt.

Ladda hem som PDF