Vår politik

  • Vi vill minska användningen av tobak.
  • Stoppa tobaksförsäljning till ungdomar.
  • Arbeta förebyggande mot rökning.
  • Satsa på rökavvänjning.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Högre krav på dem som säljer tobak

Rökning är den enskilt största orsaken till sjukdom och för tidig död världen över. I Sverige dör årligen runt 12 000 människor av sin rökning. Men nästan ingen börjar röka i vuxen ålder. Därför är det mycket viktigt att förebygga rökning bland unga.

Det ska vara höga krav på dem som säljer tobak, och de som säljer till unga ska bli av med tillståndet. Det är viktigt att förebygga rökning genom att arbeta i skolan, men också inom till exempel mödravården och barnhälsovården för att minska rökning och snusning bland föräldrar. Den som behöver hjälp att sluta ska kunna få stöd av hälso- och sjukvården och det ska vara enkelt att få tag i receptfria nikotinläkemedel för avvänjning.