Vår politik

  • Akut hjälp ska ges i Sverige men ska inte bidra till att hålla människor kvar i tiggeri
  • Diskriminering kan aldrig accepteras – i Sverige gäller svensk lagstiftning för alla som vistas i vårt land.
  • Lösningen på tiggeriproblematik ligger inte i att förbjuda tiggeri eller förbjuda människor att ge pengar
  • Människor ska inte utnyttjas – människohandel och att tvinga människor till tiggeri måste bekämpas som de grova brott de är
  • Åtgärder krävs för att bekämpa diskriminering, rasism och antiziganism
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

AKUT HJÄLP SKA GES

Akut hjälp (natthärbärgen och andra hjälpinsatser) ska ges här men ska inte bidra till att hålla människor kvar i tiggeri. Det är särskilt viktigt att socialtjänsten agerar när det handlar om barn. Åtgärder som gör att fler söker sig till Sverige för att tigga bör dock undvikas.

SVENSK LAG SKA GÄLLA ALLA I SVERIGE

Den fria rörligheten i EU ger alla rätt att besöka Sverige tillfälligt i tre månader, även utan att ha arbete här. Men lagarna ska följas, och man har inte rätt att slå upp boplatser var som helst. Avhysningar ska göras med respekt för den enskildes värdighet och egendom.

SKOLGÅNG I HEMLANDET

Barn har rätt till utbildning men lösningen måste vara att skolan fungerar bättre i hemländerna. Också Europas fattigaste barn har rätt till en långsiktig skolgång där de bor. Lösningen är inte att barn kommer hit för att leva under miserabla förhållanden och under ett par månader gå i skola här.

STÖD TILL HEMLÄNDERNA

Många som tigger kommer från Rumänien, Bulgarien och andra länder där fattigdomen är stor och diskriminering drabbar minoriteter såsom romer. För att motverka tiggeri behöver stödet till organisationer som bedriver konkret och effektivt arbete i t.ex. Rumänien öka. Svenska tjänstemän bör kunna hjälpa till så att EU-medel för att bekämpa fattigdom, som i dag inte används, tas i bruk.

POLITISKT TRYCK PÅ EU

För tiggande EU-migranter finns den långsiktiga lösningen i länder som Rumänien och Bulgarien. Samtidigt måste problemet upp på EU-nivå. EU måste arbeta mer för att länderna fullt ut använder de EU-medel som faktiskt finns för att bekämpa fattigdom och utanförskap. Vidare måste EU:s granskning av medlemsstaterna stärkas så att sanktioner införs mot de som sviker EU:s grundläggande värden.

SKÄRP LAGSTIFTNINGEN MOT UTNYTTJANDE

Det förekommer att tiggare utnyttjas och utsätts för både tvång och människohandel. Detta ska bekämpas som den brottslighet det är och lagskyddet ska vara starkt.

EUROPEISK STRATEGI MOT ANTIZIGANISM

Rasismen mot romer är omfattande i hela Europa och grundförklaringen till fattigdomen. Sverige bör inom EU fortsätta det arbete för att få fram ett europeiskt samarbete mot antiziganism som Liberalerna tog initiativ till i Alliansregeringen.

Ladda hem som PDF