Se alla
Åskmoln

Terrorism

Terrorism är ett allvarligt hot mot vårt samhälle

Terrorism och våldsbejakande extremism och terrorism hotar både enskilda människor och vår demokratiska samhällsmodell. Luckorna i terroristlagstiftningen ska täppas till. Polisen ska samordna arbetet mot våldbejakande extremism.

Liberalerna vill:

  • Luckorna i lagen ska tätas. Alla former av deltagande i terrorverksamhet ska kriminaliseras.
  • Ge Polismyndigheten ansvar för att samordna arbetet mot våldsbejakande extremism.
  • Skola, socialtjänst och polis ska samarbeta bättre för att stoppa radikalisering.
  • Stärk det europeiska samarbetet för att bekämpa terrorismen.
  • Gör inte folkgrupper till syndabockar för enskilda människors brott.

Hot mot demokratin

Terrorism är ett allvarligt hot mot vår frihet, säkerhet och mot våra liv. Detsamma gäller för den våldsbejakande extremismen. Våldsbejakande islamism, nazism och vänsterextremism vill förändra samhälle med våldsamma medel. All slags terrorism och våldsbejakande extremism måste bekämpas beslutsamt. Men det handlar inte om en kamp mellan religioner eller mellan kulturer. Det är en kamp mellan demokrati och extremism.

Täpp till luckorna i lagen

Hundratals svenskar har rest utomlands för att ansluta sig till extrema terrorgrupper, och Säpo bedömer att det finns ett par tusen aktiva sympatisörer i vårt land. Det är en verklighet som lagen måste anpassas till. Liberalerna vill skärpa lagstiftningen så att allt deltagande i terrorgrupper blir straffbart, även för den som inte aktivt utför terrordåd. Vi vill också att det ska vara möjligt att tillfälligt beslagta pass för att stoppa resor utomlands till en terrorgrupp.

Polisen ska samordna

Sverige ligger efter andra länder i arbetet för att förebygga radikalisering till våldsbejakande extremism. Den som är orolig för någon familjemedlem har svårt att få hjälp. Vi vill att Polismyndigheten ska få ansvar för att samordna arbetet mot våldsbejakande extremism, både nationellt och regionalt.

Bättre samarbete mot radikalisering

Varningsklockorna ringer ofta på flera håll samtidigt när någon är på väg att radikaliseras och väljer våldets väg. Ändå har myndigheter svårt att samarbeta. Vi vill att skolan och socialtjänsten, och även andra aktörer, tillsammans med lokal polis arbetar bättre för att sätta in rätt insatser. Det handlar också om att tidigt upptäcka miljöer där människor radikaliseras till våldsbejakande extremism.

Stärk det europeiska samarbetet

Terrorism är ofta internationell, och måste mötas med internationellt samarbete. Vi vill stärka EU:s polis- och åklagarsamarbete för att hjälpa nationella myndigheter att utreda brott över nationsgränserna. EU:s polissamarbete Europol ska utvecklas till ett europeiskt FBI.

Gör inte grupper till syndabockar

Främlingsfientliga krafter vill stämpla hela grupper av människor som misstänkta, bara för att de tillhör en viss religion eller kommer från ett visst land. Vi liberaler menar att det alltid är den enskilda människan som har ansvar för sina handlingar. Terrorism kan aldrig ursäktas med religion, och religiösa samfund får aldrig vara en plats där våldsbejakande extremism accepteras.. Att det finns religiösa extremister som tar till terrordåd får inte heller göras till en anklagelse mot den breda majoriteten fredliga troende.

Bekämpa fattigdom och stöd demokratin

I vissa länder utnyttjas fattigdom och förtryck i rekryteringen till terroristnätverk. Vi vill att utrikespolitiken ska fokusera på att bekämpa fattigdom och främja demokratisk utveckling. Kampen mot terrorism måste alltid ske med internationella rättsprinciper och respekt för mänskliga rättigheter.

Ladda hem som PDF