Vår politik

  • Mobilfritt ska vara norm i skolan
  • Skolledningen ska besluta om vilka ordningsregler som ska gälla
  • Alla skolor ska införa konsekvenstrappor
  • Lärarnas mandat att agera mot ordningsstörande elever ska stärkas
  • Det ska vara enklare för skolor att stänga av eller omplacera hotfulla elever

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

ALLA SKOLOR MÅSTE VARA TRYGGA

Liberalerna har alltid värnat trygghet och studiero i skolan. Det är helt avgörande om eleverna ska kunna fokusera på skolarbetet och lärarna på undervisning. I regeringsställning har vi skärpt skollagen och gett lärarna mandat att vidta åtgärder mot elever som störs undervisningen. Mer måste göras, därför har Liberalerna föreslagit ett Ordningslyft med många konkreta åtgärder, exempelvis införande av konsekvenstrappor på skolor. I en sådan ska det tydligt framgå vilka konsekvenser regelövertramp för med sig, så att det blir tydligt och förutsägbart får både elever, föräldrar, lärare och skolledning.

LÄRARNA SKA BESTÄMMA I KLASSRUMMEN

För att lärarna ska känna sig trygga i att agera tydligt mot ordningsstörande elever är det av största vikt att de har ett starkt stöd i lagen. Liberalerna vill därför göra skollagen tydligare, så att det framgår vilka befogenheter en lärare har för att upprätthålla trygghet och studiero. Därtill så vill vi att lagen ändras, så att det blir tydligare att det är de vuxna på skolan som bestämmer vilka ordningsregler som ska gälla.

MOBILFRIA LEKTIONER FÖR ÖKAD STUDIERO

Bristen på studiero är tillsammans med kunskapsuppdraget den största utmaningen skolan står inför. Om svensk skola ska bli en av de bästa i världen krävs en mobilfri studiemiljö där eleverna kan tillgodogöra sig kunskap. Det kräver också att lärarna ges förutsättningar att ägna tid åt undervisning. Tack vare Liberalerna driver nu regeringen även förslaget om mobilfria klassrum.

Ladda hem som PDF