Se alla
In zoomad träklubba associerat med lag och rätt.

Straff

Höga straff för grova brott och fokus på färre återfall

Att förebygga brott är allra viktigast, men när brott begås måste samhället agera. Straffen för vissa brott behöver bli högre. Tiden i fängelse ska bidra till återanpassning. Fler brott ska leda till utvisning för den som inte är svensk medborgare.

Liberalerna vill:

  • Skärp straffen för organiserad brottslighet, bostadsinbrott och smugglingsbrott.
  • Ta bort den så kallade ungdomsrabatten för den som har fyllt 18 år och återfaller i brott.
  • Villkorlig frigivning ska inte vara en rättighet, utan en möjlighet för den som har skött sig i fängelset.
  • Skärp straffen för hedersrelaterade brott och grov kvinnofridskränkning.
  • Fler brott ska leda till utvisning för den som inte är svensk medborgare.
  • Livstidsstraff ska bara finnas för de absolut grövsta brotten.
  • Vi vill att dödsstraffet avskaffas i hela världen.

Det behövs en helhetssyn

För att minska brottsligheten behövs både förebyggande arbete, genomtänkta straff och en kriminalvård som hjälper människor att lägga kriminaliteten bakom sig. Vi tror inte att allmänt skärpta straffskalor är lösningen. När det gäller vissa slags brott motsvarar dagens straff inte brottets allvar.

Högre straff för grova brott

Den organiserade brottsligheten måste pressas tillbaka. Brott som typiskt sett begås av organiserade ligor, till exempel vapensmuggling eller andra grova vapenbrott, måste ge hårdare straff. Även straffet för inbrott i bostad ligger i dag alltför lågt. Den kränkning det innebär att få sitt hem plundrat måste synas i påföljden.

Tydligare påföljder för unga vuxna

Den som är myndig ska ta ansvar för sina gärningar. Därför är det fel att unga vuxna i åldern 18–20 år kan begå upprepade grova brott och ändå få lägre straff på grund av sin ålder. Den som har fyllt 18 år och återfaller i brott ska inte få så kallad ungdomsrabatt.

Ta bort regeln om automatisk villkorlig frigivning

Nästan alla som döms till fängelse blir villkorligt frigivna efter två tredjedelar av strafftiden. Det är inte rimligt att den som döms till sex års fängelse ska kunna räkna med att bara sitta fyra år. Vi vill behålla den villkorliga frigivningen som en möjlighet för den som skött sig bra, men den ska inte som i dag vara näst intill en rättighet.

Hedersrelaterade brott och kvinnofridsbrott

Tiotusentals kvinnor och flickor – och även många män och pojkar – lever under hedersrelaterat förtryck. I dag kan rasistiska motiv ge hårdare straff för ett brott. Vi vill på samma sätt att hedersmotiv ska leda till skärpta straff. Vidare ska minimistraffet för grov kvinnofridskränkning höjas till ett års fängelse.

Fler utvisningar vid grövre brott

Reglerna för utvisning av icke-svenska medborgare som döms för brott ska skärpas. Det ska vara en skyldighet att alltid pröva utvisning om straffvärdet är minst sex månaders fängelse, till skillnad från dagens praxis som ligger på minst ett års fängelse. Det innebär att utvisning alltid övervägs för den som döms för till exempel grovt olaga tvång och grovt olaga hot. Dessutom vill vi att frågan om utvisning alltid ska prövas vid vissa typer av brott, såsom hedersrelaterade brott.

Livstidsstraff för de allra grövsta brotten

Det är bara för de absolut grövsta brotten som livstidsstraff finns med i straffskalan. Det gäller bland annat mord och terroristbrott. Vi vill att det ska vara så också i framtiden. Vid mord ska livstid vara den normala påföljden.

Avskaffa dödsstraffet globalt

Dödsstraff är en grym och omänsklig företeelse. En person som begått grova brott ska ta sitt straff, men att staten svarar med att mörda personen kan aldrig försvaras. Det var en liberalt ledd regering som avskaffade dödsstraffet i fredstid 1921, och den liberala Europaparlamentarikern Hadar Cars drev igenom att inget land som tillåter dödsstraff kan bli medlem i EU. Vi vill att Sverige fortsätter arbeta för att avskaffa dödsstraffet i hela världen..

Ladda hem som PDF