Se alla
Kvinna hållandes i plakat med motivet hashtag metoo

Sexualbrott

Skärpt lagstiftning och samtyckesregel

Ett nej ska alltid betyda nej. Du som blivit utsatt ska inte behöva se gärningsmannen gå fri när hen borde förstått att det saknades samtycke. Vi vill också ha mer förebyggande arbete, bättre kunskap i rättsväsendet och vård för dem som döms.

Liberalerna vill:

  • Heltäckande sexualbrottslag med tydlig samtyckesregel.
  • Alla sexualbrottslingar ska erbjudas behandling i fängelset.
  • Dömda sexualbrottslingar som har hög återfallsrisk ska få vård även efter fängelsetiden.
  • Spridning av hämndporr ska räknas som en egen kategori av sexualbrott.

Lagen ska försvara din frihet

Det är alltid du själv som bestämmer. Därför ska det finnas en tydlig lagstiftning om att det är ett brott att utsätta någon för sexuella handlingar som personen inte ville vara med om. Den som begår sexualbrott ska ta sitt straff och ska också få hjälp i fängelset att bryta med ett destruktivt beteende.

Ett nej är alltid ett nej

Liberalerna har länge arbetat för att sexualbrottslagen kompletteras med en samtyckesregel, och nu blir det slutligen verklighet. Den som begår sexuella handlingar utan samtycke begår en brottslig handling. Även den som borde ha förstått att det inte fanns samtycke ska kunna dömas.

Fler måste våga anmäla

Att utsättas för sexualbrott är en oerhörd kränkning, och många vågar inte ens anmäla vad de råkat ut för. Det är särskilt vanligt när den som har begått brottet är någon man känner. Vi vill att fler ska våga anmäla. Då måste polis och åklagare bli bättre på att utreda sexualbrott. Och stödet för brottsoffer måste förbättras.

Öka skyddet för barn

Sexuella övergrepp mot barn är extra allvarliga. Vi har varit med och skärpt straffen och sett till att preskriptionstiderna förlängs, så att gärningsmännen kan straffas även långt efteråt. Men mer behöver göras. Vi vill att preskriptionstiden för sexualbrott mot barn ska tas bort helt.

Mer fokus på förövarna

Viktigast av allt är förstås att sexualbrotten blir färre. Därför vill vi prioritera det förebyggande arbetet och se till att återfallen blir så få som möjligt. Alla förövare ska erbjudas behandling i fängelset för att bryta ett destruktivt beteendemönster. Om risken för återfall är stor ska behandling erbjudas även efteråt.

Ladda hem som PDF