Vår politik

  • RUT- och ROT-avdragen ska behållas.
  • RUT-avdraget ska höjas från 50 procent till 75 procent för äldre.
  • Rätten till RUT-avdrag för läxhjälp ska återinföras.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Höjt RUT-avdrag för äldre

RUT-avdraget har underlättat för många äldre som – i stället för en ofta omständig och byråkratisk biståndsbedömning för att få hjälp via hemtjänsten – enkelt och smidigt själva kan skaffa sig den hjälp de behöver. Med RUT-tjänster kan man också få hjälp med det som inte ingår i hemtjänsten, men som kan vara nog så viktigt för den enskilde. Det underlättar också vardagspusslet för många kvinnor mitt i livet som stöttar sina åldrande föräldrar. Liberalerna vill därför utöka denna möjlighet för äldre och föreslår att subventionsgraden för RUT höjs från 50 procent till 75 procent för alla som vid årets ingång fyllt 80 år.

Återinför läx-RUT

Liberalerna föreslår också rätten till RUT-avdrag för läxhjälp återinförs. Det är orimligt att avdrag får beviljas för passiv barnvaktning, men inte om barnvakten aktivt hjälper till att säkerställa så att eleven gör sina läxor.