Vår politik

  • Företagande och ekonomisk utveckling i hela landet.
  • Satsa på bredbandsutbyggnad i hela landet.
  • Vägar, järnvägar och flyg måste fungera
  • Nej till kilometerskatt som leder till dyrare transporter
  • Reseavdraget måste reformeras
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

En levande landsbygd

För oss handlar liberal landsbygdspolitik om varje människas möjlighet att kunna ha makt och ansvar för sitt eget liv. Vi vill skapa förutsättningar för dem som vill bo och arbeta på landsbygden eller i en mindre tätort, att göra det. Alla i Sverige, oavsett var du bor, ska ha möjlighet att förverkliga sina drömmar. För en levande landsbygd och regional utveckling i hela landet behövs bra infrastruktur, både vägar och järnväg, men också internet.

FÖRETAGANDE I HELA LANDET

Liberalerna vill säkerställa en levande landsbygd. Men det ska inte ske genom ineffektiva bidrag och omfattande byråkrati. Sverige behöver en företagsvänlig landsbygdspolitik och det uppnås inte genom höjda skatter på jobb och företagande. Istället vill vi satsa på näringsliv och företagande. Människor och företag över hela landet ska ha möjligheten att växa och utvecklas. Därför har Liberalerna drivit igenom utvidgning av stödet till innovationsgrupper och innovationsnätverkande för att nya företag ska kunna få rätt hjälp.

BREDBANDSUPPKOPPLING I VÄRLDSKLASS

Sverige ska ha en bredbandsuppkoppling i världsklass. Bredbandet är i dag en lika viktig del i infrastrukturen som el- och vägnäten. En god uppkoppling är viktigt för såväl privatpersoner som företag och oerhört viktigt för regional tillväxt. Glesbygden måste få bättre IT-kapacitet och statens huvudsakliga uppgift bör vara att skapa förutsättningar genom att undanröja hinder för utvecklingen, men även att stötta där lönsamheten för utbyggnad är bristfällig.

KOMMUNIKATIONER FÖR JOBB OCH TILLVÄXT

Fungerande kommunikationer är viktiga för jobb och hållbar tillväxt i hela landet. Det behövs fortsatta investeringar i järnväg, väg och annan infrastruktur. Inget land inom EU har så långt mellan landsändarna som Sverige. Det gör oss beroende av väl fungerande flygtrafik och centrala flygplatser såsom Bromma flygplats måste finnas kvar.

NEJ TILL KILOMETERSKATT

Liberalerna motsätter sig införandet av en kilometerskatt som innebär dyrare transporter och därmed sämre konkurrensvillkor. Det påverkar industrin, företagandet och jobben negativt och hämmar den regionala tillväxten. Istället för att beskatta resandet vill vi fokusera på smartare och bättre transporter.

REFORMERA RESEAVDRAGET

I storstäderna går bussarna med några minuters mellanrum, ute på landsbygden kan det handla om timmar. Därför är det är en självklarhet att ett reseavdrag måste vara anpassat efter rådande förhållanden. Vi vill därför se ett avståndsbaserat reseavdrag. Avdraget ska vara begränsat i de områden där det finns en fungerande kollektivtrafik och vara mer generöst där kollektivtrafiken är mindre utbyggd. Det skulle uppmuntra invånarna i storstäder att använda sig mer utav kollektivtrafiken. Samtidigt skulle de som verkligen behöver bilen för att klara vardagen, de som bor utanför storstäderna, inte påverkas.

 

Ladda hem som PDF