Se alla
Staty av gudinnan Themis bärandes våg.

Rättssäkerhet

Rättsäkerhet – central för demokratin

Du ska kunna veta tryggt att rättssamhället fungerar. Därför vill vi att en författningsdomstol ska kunna stoppa lagar och regler som strider mot grundlagen. När man tar fram nya lagar ska det alltid granskas om de påverkar integriteten.

Liberalerna vill:

  • Skapa en författningsdomstol som bevakar att det inte införs lagar och regler som bryter mot grundlagen.
  • Alla lagförslag ska granskas på förhand ur integritetssynpunkt.
  • Återinför ämbetsansvaret för offentliga tjänstemän.

Det ska finnas gränser för statens makt

I ett liberalt samhälle är statens makt begränsad och styrd av lagarna. De offentliga ska bestämma över det som måste skötas gemensamt, men inte kränka den enskildes privatliv. Myndighetsbeslut ska inte påverkas av osakliga faktorer, till exempel vänskapsband. Rättssäkerhet handlar om att bevaka att den offentliga makten används på rätt sätt.

Inför en författningsdomstol

Vi vill införa en författningsdomstol som bevakar att riksdagen fattar beslut som stämmer med grundlagarna. I många länder är en författningsdomstol ett viktigt skydd för rättssäkerheten. Så borde det vara också i Sverige.

Integritetsgranska alla lagförslag

Skyddet för privatlivet är grundläggande i alla demokratier. Vi vill att alla lagförslag ska granskas ur integritetssynpunkt i förväg.

Ett modernt ämbetsansvar

Den som fattar myndighetsbeslut har stor makt över människors liv. Tidigare fanns särskilda regler om straffansvar för statliga och kommunala tjänstemän som misskötte sin befattning, men det avskaffades 1975. Liberalerna att det återinförs ett särskilt regelverk, anpassat till vår tid, gentemot den som grovt missköter sitt uppdrag som företrädare för det allmänna.

Ladda hem som PDF