Vår politik

  • Vi vill ha kvar public service-mediernas oberoende ställning.
  • Avskaffa tv-licensen i dess nuvarande form.
  • Vi vill öka mångfalden genom en digitalisering av radion.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Fria och oberoende medier

Fria och oberoende medier som granskar den politiska makten är avgörande i varje demokrati. Liberal mediepolitik innebär att staten garanterar full frihet för medieföretag i konkurrens samtidigt som den stöttar public service och kvalitetsproduktioner. Public service ska erbjuda både det som är allvarsamt och undersökande, men också det mer lättsamma. Utöver det ska bevakningen av vår omvärld utvecklas.

Finansieringen av public service

Liberalerna tycker att den nuvarande finansieringen av public service via TV-avgifter är omodern. Därför vill vi avskaffa den och införa en modernare lösning som tryggar public service-bolagens oberoende och samtidigt garanterar kvalitetsproduktioner.

Försvara det fria ordet

Reklamskatten ska avskaffas och en tidsgräns för det nuvarande presstödet bör slås fast. Den svenska tryck- och yttrandefrihetslagstiftningen ska upprätthållas mot europeiska rättstraditioner med mindre heltäckande konstitutionellt skydd för det fria ordet. Vi vill också inrätta en fristående fond för att stödja granskande journalistik.