Vår politik

  • Sexköp ska fortsätta vara förbjudet.
  • Vi vill förbättra arbetet mot människohandel.
  • Vi vill bygga ut hjälpen till prostituerade som vill bryta med sin tillvaro.
  • Ge fler offer för människohandeln permanent uppehållstillstånd i Sverige.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Vi använder din adress enbart för att skicka information om Liberalerna. Läs mer här.

Prostitution är aldrig okej

Många som säljer sex lever i en vardag av fattigdom, drogmissbruk och misär. Många har utsatts för grova brott och övergrepp, såsom människohandel. Den grova brottsligheten tjänar stora pengar på att smuggla människor som en del av organiserad sexhandel. Detta är den verklighet som gör att köp av sex ska vara förbjudet.

Hjälp åt den som säljer

Människor som säljer sex måste få hjälp. Vi behöver mer kunskap om prostitutionens orsaker och hur den kan bekämpas. Sexköpslagen är bra och talar om att samhället inte accepterar prostitution. Det är samtidigt viktigt att kombinera den med insatser för att nå och hjälpa dem som är prostituerade.

Motverka efterfrågan

Prostitutionen finns därför att den efterfrågas. Det är därför det är viktigt att också nå sexköparna med insatser. Den som köper sex har begått ett brott och ska ta sitt straff, men det behövs också mer stöd och förebyggande insatser.

Bekämpa organiserad brottslighet

För den organiserade brottsligheten är sexhandeln en lönsam bransch. Människosmugglare tjänar stora pengar, liksom hallickar som tvingar kvinnor in i situationer där de hålls som handelsvaror. Brottsnätverken arbetar över hela Europa, och vi vill att Sverige ökar samarbetet med andra EU-länder för att bekämpa människohandeln för sexuella ändamål.

Ladda hem som PDF