Vår politik

  • Vi vill införa en yttrandefrihetsmiljard i det svenska biståndet.
  • Fler förföljda journalister, författare, och bloggare ska kunna få en fristad i Sverige.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

YTTRANDEFRIHET ÄR KÄRNAN I LIBERAL IDEOLOGI

Vi brukar säga att gränsen för friheten går där man börjar kränka någon annans frihet, inte där man kränker någons känslor eller trosuppfattningar. Människor och grupper har alltid ropat på förbud och censur för att hindra andra att uttrycka sig fritt. Oftast säger de att det är för människors eget bästa. Men yttrandefrihet är lika viktig i en demokrati som luften vi andas.

Vi har en stolt tradition

Liberalerna är garanter för att Sverige fortsätter att upprätthålla den långa traditionen med en stark tryck- och yttrandefrihet. Denna frihet oss alla möjlighet att föra fram våra åsikter och tankar i skrift, förbjuder censur och garanterar den svenska offentlighetsprincipen. Vi vill att vårt bistånd ska användas för att fler länder ska ha en stark och stabil yttrandefrihet.