Vår politik

  • Fortsätt att bygga ut Yrkeshögskolan. Nästan nio av tio får jobb efter yrkeshögskolestudier.
  • Alla som vill ska få läsa på Komvux.
  • Anställda ska kunna gå ner i lön och arbetstid för att kompetensutveckla sig på deltid.
No response

Nyfiken på Liberalerna?

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Eller klicka här för att bli medlem direkt

Satsa på vuxenutbildning

Sverige behöver en stark vuxenutbildning för dem som vill förbättra sina grundkunskaper, specialisera sig inom ett yrke eller förbereda sig för högskolestudier. Det är därför vi vill fortsätta att satsa på vuxenutbildningen.

Fler platser i yrkeshögskolan

För att öka kunskaperna i Sverige och se till att fler kommer ut på arbetsmarknaden vill vi fortsätta bygga ut Yrkeshögskolan med ännu fler platser.

Rätt att läsa in behörighet

Vi vill också att alla ska ha rätt att läsa in grundläggande och särskild behörighet på Komvux. I dag kan kommunerna neka personer plats, men vi vill att alla ska kunna läsa in den kunskap som behövs för att kvalificera sig till högskolestudier.

Kompetenskonto

Vi vill fortsätta arbetet för bättre matchning och kompetensutveckling på arbetsmarknaden. Genom skattelättnader vill vi uppmuntra arbetsmarknadens parter att bygga upp individuella kompetenskonton att använda vid vidareutbildning och omskolning.