Vår politik

  • Villkoren för dem som tjänstgjort i utlandet ska förbättras och deras insatser ska uppmärksammas bättre.
  • Vi vill inrätta ett nationellt veterancenter.
  • Stödet till veteranorganisationer ska förbättras.
  • Vi tycker att hela utredningen om veteranpolitik ska bli verklighet i riksdagen.
  • Ansvaret för utlandstjänstgörande personal ska också omfatta vissa lokalanställda, som t ex tolkar.
  • Inrätta ”riksdagens hedersmedalj för internationell insats” som ges till den som gjort en särskilt bra gärning.

Lämna din e-postadress här, så berättar vi mer om hur du kan göra skillnad.

Utlandstjänst förtjänar uppskattning

Många svenskar, militärer och civila, deltar i olika utlandsmissioner. Ofta sker det under mycket besvärliga omständigheter och inte sällan med fara för liv och hälsa. De som väljer att utsätta sig för detta i syfte att förbättra livet för andra människor, skapa chanser till en drägligare tillvaro eller rent av att överleva, förtjänar uppskattning för sina insatser.

Bättre veteranpolitik

Svensk veteranpolitik har varit sorgligt försummat, men framsteg har gjorts. Vi vill fortsätta att stärka stödet till veteraner, särskilt rätten till psykosocialt stöd och vård. Tyvärr saknas ofta kompetens och resurser för att stödja och vårda de veteraner som faktiskt ber om hjälp.

Fler måste ta större ansvar

Ett bättre mottagande för veteraner håller på att byggas upp, till stor del baserat på frivilligorganisationer och kamratstöd. Men det offentliga Sverige, regeringen och Försvarsmakten, som varit uppdragsgivare, måste också ta ett större ansvar.

Ladda hem som PDF